.

.

.Zachodniopomorska Akademia NGO to wyjątkowy cykl szkoleń dla działaczek i działaczy organizacji pozarządowych z Pomorza Zachodniego.

Proponujemy Wam udział w zajęciach prowadzonych przez specjalistów z najważniejszych obszarów funkcjonowania III sektora: zarządzania zespołem, finansowania działań, prawa, relacji z administracją czy promocji.

Akademia to 3 dwudniowe zjazdy, dzięki którym zwiększymy Wasze kompetencje przydatne na co dzień w aktywności pozarządowej i wzmocnimy potencjał Waszych organizacji w 3 aspektach: aktywności, komunikacji oraz świadomości.

.

Ramowa tematyka zjazdów w ramach Akademii:

.

ZJAZD I - ORGANIZACJA AKTYWNA

Organizacja „aktywna” to nie tylko codzienne realizowanie celów statutowych. To również wchodzenie w relacje (finansowe i niefinansowe) z administracją, z lokalnym samorządem.

To włączanie się w życie publiczne (np. udział w konsultacjach społecznych), współdecydowanie o kierunkach rozwoju swojej społeczności czy też branży, w której działamy.

To także znajomość specyfiki funkcjonowania samorządu oraz naszych, tj. sektora pozarządowego, praw i obowiązków.

.

.

ZJAZD II - ORGANIZACJA KOMUNIKUJĄCA

Organizacja „komunikująca” to całokształt jej relacji wewnętrznych i zewnętrznych, m.in.: budowanie i zarządzanie zespołem, kształtowanie wizerunku i nawiązywanie kontaktów z otoczeniem.

Poszukamy odpowiedzi na pytania w jaki sposób kontaktować się z potencjalnym sponsorem, z wolontariuszem, z wójtem/burmistrzem.

Będziemy ćwiczyć i omawiać konkretne sytuacje, tak aby jak najbardziej wzmocnić zespół i wizerunek naszych organizacji.

.

.

ZJAZD III - ORGANIZACJA ŚWIADOMA

Organizacja „świadoma” to przede wszystkim aspekty prawne naszego funkcjonowania.

Zmieniamy nasz statut, konsultujemy nową uchwałę rady gminy, ubezpieczamy uczestników wycieczki – w tych wszystkich przypadkach musimy znać właściwe przepisy i odpowiednio zaplanować działania.

Omówimy też najczęstsze problemy związane z zatrudnianiem, sprzedażą swoich wyrobów, odpowiedzialnością członków zarządu, podatkami… to wszystko w ramach zjazdu nr 3 naszej Akademii.

.

 

NASI TRENERZY
Łukasz Cieśliński:

animator lokalny, trener i doradca z 20-letnim doświadczeniem. Od początku swojej pracy zawodowej związany z Pracownią Pozarządową. Specjalista z zakresu dialogu obywatelskiego, aktywności społecznej, funkcjonowania III sektora i narzędzi współpracy administracji z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi. Współautor projektów nakierowanych na budowanie aktywności społecznej, członek zespołów dialogu obywatelskiego, animator partnerstw lokalnych.

Anna Kornacka:

przedsiębiorczyni, trenerka umiejętności miękkich, działaczka społeczna. Od 2000 roku prowadzi i rozwija własną firmę szkoleniową, inspiruje, doradza, wspiera w rozwoju zarówno przedstawicieli biznesu jak i administracji. Aktywnie działa w ramach licznych organizacji pozarządowych. To prezeska zarządu Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego oraz wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Wykładowczyni akademicka (m.in. na studiach MBA) i autorka wielu publikacji na temat komunikacji oraz szeroko pojętej władzy. Wybrana Polką Roku 2008 w plebiscycie „Gazety Wyborczej” (dodatek „Wysokie Obcasy”).

Piotr Sobeyko-Bejnarowicz:

doradca podatkowy od 2004 r., prawnik. Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego. Autor i współautor publikacji z zakresu prawa podatkowego i dewizowego. Posiada bogate doświadczenie w pracy w administracji rządowej i samorządowej. Doradza podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą i organizacjom pozarządowym. Prelegent z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego.

INFORMACJE PRAKTYCZNE
  1. Zachodniopomorska Akademia NGO kierowana jest do przedstawicieli/ek organizacji pozarządowych z terenu województwa zachodniopomorskiego (mających siedzibę lub oddział na terenie województwa).
  2. Pierwszeństwo w udziale w Akademii mają osoby, które nie uczestniczyły w poprzedniej edycji projektu, który był realizowany przez Pracownię Pozarządową i Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego w latach 2017 – 2019 („Akademia Liderów Partycypacji”, zjazdy również odbywały się w Hotelu Radisson Blu w Szczecinie).
  3. Osoby zgłaszające się do Akademii deklarują udział w wszystkich 3 zjazdach w ramach danej grupy szkoleniowej.
  4. Wszystkie zjazdy odbywają się w Hotelu Radisson Blu w Szczecinie (Plac Rodła 10).
  5. Udział w Akademii jest bezpłatny; organizatorzy pokrywają koszty pobytu w hotelu i szkolenia. Ewentualne koszty dojazdów pokrywają uczestnicy/czki we własnym zakresie
  6. W hotelu stosowane są wszelkie niezbędne działania skierowane na zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom szkoleń w związku z Covid-19.
  7. Każdorazowo w momencie przyjazdu do hotelu uczestnicy/czki szkoleń będą proszeni o złożenie oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia w związku z Covid-19.
  8. Na życzenie uczestnika/czki istnieje możliwość zakwaterowania w trakcie zjazdów w pokoju jednoosobowym.
  9. Zjazdy rozpoczynamy o godzinie 12:00, kończymy dnia następnego około godziny 15:00.
  10. W przypadku gdy osoba zgłaszająca się brała udział w Akademii Liderów Partycypacji (organizowanej przez Pracownię Pozarządową i Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego w latach 2017-2019), ma możliwość uczestniczenia w Zachodniopomorskiej Akademii NGO wyłącznie w sytuacji gdy a) dodatkowo uzasadni potrzebę udziału w formularzu zgłoszeniowym b) uzasadnienie zostanie zaakceptowane przez Pracownię Pozarządową oraz c) Pracownia Pozarządowa uzyska zgodę na udział osoby zgłaszającej się od Instytucji Pośredniczącej - Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

REKRUTACJA

.

W Akademii mogą wziąć udział działaczki i działacze organizacji pozarządowych z Pomorza Zachodniego
(osoby z zarządu, pracownicy, członkowie oraz wolontariusze).
Udział w Akademii nie jest możliwy w przypadku gdy osoba zgłaszająca się brała już udział w Akademii Liderów Partycypacji, organizowanej przez Pracownię Pozarządową i Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego w latach 2017-2019.

 

Przystąpienie do Zachodniopomorskiej Akademii NGO jest niezwykle proste! Należy zapoznać się z regulaminem rekrutacji oraz wybrać jedną z dwóch opcji rejestracji: poprzez edytowalny formularz zgłoszeniowy lub poprzez formularz online.

.

.

.

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ZACHODNIOPOMORSKIEJ AKADEMII LIDERÓW NGO

PRZEJDŹ DO REGULAMINU 

.

 DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE (WERSJA DO POBRANIA)

POBIERZ OŚWIADCZENIE ORGANIZACJI

WERSJA DO WYDRUKU (PDF)

WERSJA DO EDYCJI (.DOC)

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

WERSJA DO WYDRUKU (PDF)

WERSJA DO EDYCJI (.DOC)

.

Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać w wersji papierowej na adres: Pracownia Pozarządowa, 75-201 Koszalin, ul. Dworcowa 2, lub w wersji elektronicznej na adres: biuro@pracowniapozarzadowa.pl

.

LUB

.

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE (WERSJA ONLINE)

PRZEJDŹ DO FORMULARZA

POBIERZ OŚWIADCZENIE ORGANIZACJI

WERSJA DO WYDRUKU (PDF)

WERSJA DO EDYCJI (.DOC)

.

UWAGA! Oprócz wypełnienia formularza online znajdującego się pod powyższym linkiem należy pobrać oświadczenie organizacji, następnie przesłać w wersji papierowej na adres: Pracownia Pozarządowa, 75-201 Koszalin, ul. Dworcowa 2, lub w wersji elektronicznej na: biuro@pracowniapozarzadowa.pl

 

 

TRWA REKRUTACJA DO JEDNEJ Z DWÓCH GRUP SZKOLENIOWYCH

zgłoszenia do grupy D przyjmowane są do 28 września; zgłoszenia do grupy E przyjmujemy do 16 października

GRUPA D:

Zjazd nr 1: 12-13 października 2020

Zjazd nr 2: 3-4 listopada 2020

Zjazd nr 3: 26-27 listopada 2020

.

GRUPA E:

Zjazd nr 1: 3-4 listopada 2020

Zjazd nr 2: 24-25 listopada 2020

Zjazd nr 3: 15-16 grudnia 2020

 
O NAS

Pracownia Pozarządowa jest liderem w działaniach na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Pomorzu Zachodnim. Stowarzyszenie wsparło ponad 5,5 tysiąc organizacji pozarządowych, zrealizowało setki projektów na rzecz partycypacji obywatelskiej,  w których wzięło udział ponad 18 tysięcy odbiorców.

 

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego reprezentuje zachodniopomorskich przedsiębiorców.  W swoich szeregach skupia blisko 134 pracodawców zatrudniających ponad 5500 pracowników. Posiada kadrę najwyższej jakości trenerów i praktyków biznesu.

.

Dofinansowanie projektu „Z korzyścią dla Pomorza Zachodniego - pozarządowi eksperci ds. stanowienia prawa” z funduszy Unii Europejskiej w kwocie  645.697.50 zł
Celem projektu jest zwiększenie możliwości aktywnego i merytorycznego uczestnictwa w procesach stanowienia prawa podmiotom zachodniopomorskiego III sektora.