Monika Widocka

Prezeska zarządu

Absolwentka socjologii UAM. Od kilkunastu lat aktywna działaczka III sektora. Zawodowo pracuje na rzecz organizacji pozarządowych – doradza, animuje, integruje, szkoli. Szczególnie interesuje się procesami integracji organizacji pozarządowych oraz wzmacnianiem współpracy samorządu z organizacjami. Specjalistka ds. budowania wizerunku organizacji oraz fundraisingu (pozyskiwania darczyńców). Jako socjolog bada i diagnozuje aktywność obywatelską. Certyfikowana doradczyni Centrum Organizacji Pozarządowych. Przewodnicząca III kadencji Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Koszalinie. Wiceprezeska Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej.

mwidocka@pracowniapozarzadowa.pl 94 340 35 23