Akcję "Zostawiam 1% w Koszalinie" zainicjowaliśmy w 2014 roku i od tej pory corocznie zachęcamy mieszkanki i mieszkańców Koszalina do pozostawienia 1% podatku w naszym mieście.

Działa tu około 300 organizacji pozarządowych, które realizują wiele zadań na rzecz społeczności lokalnej. Około 40 z tych organizacji jest uprawnionych do otrzymywania 1% podatku dochodowego. Niestety jak pozakują statystyki zdecydowana większość osób przekazuje swój 1% ogólnopolskim fundacjom i stowarzyszeniom. Około połowa wszystkich środków przekazanych przez Polaków w ramach 1% podatku trafiła do zaledwie 50 organizacji. Nasza akcja ma to zmienić. W Koszalinie są godne zaufania fundacje i stowarzyszenia, które działają na rzecz nas samych. Kwota 1% podatku przekazywanego rocznie przez koszalinian i koszalinianki wynosi około 1,5 mln zł. Zostawmy te pieniądze w naszym mieście!