Pracownia Pozarządowa oferuje szeroki zakres usług jako Centrum Organizacji Pozarządowych. W ramach Centrum oferujemy wsparcie doradcze, szkoleniowe i informacyjne dla działaczek i działaczy sektora obywatelskiego z terenu całego województwa zachodniopomorskiego. W siedzibie Pracowni w samym centrum miasta (ul. Dworcowa 2, Koszalin) znajduje się miejsce dla organizacji pozarządowych i aktywnych obywateli i obywatelek. COP w Pracowni to: 1. przestrzenie lokalowe dla organizacji
  • duża sala szkoleniowa
  • pokój doradczy
  • kącik komputerowy z Internetem, sprzętem komputerowym i biurowym, ksero
  • miejsce służące organizacjom i grupom nieformalnym nieposiadającym siedziby - zamykane szafki na klucz na dokumentację, kącik kawowy, miejsce do spotkań
2. wsparcie informacyjne, doradztwo i szkolenia 3. biblioteka i czytelnia pozarządowa 4. kampanie i akcje na rzecz organizacji pozarządowych i aktywności obywatelskiej   ?

Godziny funkcjonowania COP: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00. Po telefonicznym uzgodnieniu zapraszamy również w godzinach popołudniowych.

W celu rezerwacji sali lub umówienia się na doradztwo prosimy o kontakt: DANE KONTAKTOWE  Doradztwo możliwe jest również w formie zdalnej (lcieslinski@pracowniapozarzadowa.pl)

?

Sala szkoleniowa

Do dyspozycji organizacji i aktywnych obywateli jest dostępna sala szkoleniowa do organizowania m.in.: spotkań, szkoleń, warsztatów rozwijających organizacje, paneli dyskusyjnych, Walnych Zebrań, uroczystości, konferencji prasowych, kawiarenek obywatelskich i in. Sala wyposażona jest w stoły i krzesła, kącik herbaciano-kawowy, projektor, flipchart, Internet. Sala zapewnia wygodne korzystanie dla 15-30 osób (w zależności od ustawienia mebli).

Przestrzenie biurowe

W ramach COP zapewniamy możliwość korzystania z przestrzeni biurowej:
  • dostęp do sprzętu biurowego i IT dla organizacji do prowadzenia prac administracyjnych związanych z realizacją ich działalności statutowej: laptop, kserokopiarka, bindownica, telefon, akcesoria biurowe, Internet;
  • miejsce do spotkań organizacji w mniejszym gronie - kanapa, fotel, stół z krzesłami, kącik herbaciano-kawowy;
  • miejsce dla organizacji nieposiadających siedziby do przechowywania dokumentacji (wysoki poziom bezpieczeństwa: duża dwudrzwiowa szafa z półkami oraz szafki i drzwi zamykane na klucz, domofon, ochrona, kraty w oknach);
  • kącik doradczy - miejsce do udzielania doradztwa dla organizacji pozarządowych i przyjmowania gości przez organizacje.
   

Wsparcie doradcze

Doradztwo świadczą specjaliści Pracowni Pozarządowej (w tym dwoje certyfikowanych doradców Centrum Organizacji Pozarządowych - ogólnopolski certyfikat poświadczający kompetencje). Doradztwo będzie świadczone po zarezerwowaniu terminu przez organizacje podczas stałych dyżurów lub spotkań indywidualnych. Doradztwo świadczone jest z całości tematyki ważnej dla sektora pozarządowego i obywatelskiego, w zależności od potrzeb, w tym: prawne aspekty działania (,.in. tworzenie i likwidowanie organizacji, przepisy formalne), pozyskiwanie środków finansowych z zewnątrz, tworzenie i rozliczanie projektów, fundraising, współpraca z samorządem, aspekty prawne, księgowe, finansowe, doradztwo z zakresu działań promocyjnych, rozwój organizacji, planowanie strategiczne, ewaluacja działań i in.  

Biblioteka pozarządowa

W siedzibie Pracowni znajduje się największy w województwie zbiór książek i czasopism pozarządowych (stale uaktualniany). Dzięki lokalizacji regałów między dwoma salkami COP organizacje mają niezakłócony dostęp do publikacji i mogą z nich korzystać podczas swojej pracy, szkoleń, doradztwa. Mogę kserować i wypożyczać potrzebne materiały. Biblioteka prowadzona stale przez cały rok wg. regulaminu i kart bibliotecznych.    

Szkolenia

W ramach COP przeprowadzone są spotkania, szkolenia i warsztaty specjalistyczne podnoszące kompetencje i umiejętności przedstawicieli zachodniopomorskiego sektora pozarządowego. Szkolenia odbywają się głównie w sali szkoleniowej COP. Tematyka oparta jest na bazie wyników badań dotyczących potrzeb szkoleniowych koszalińskich organizacji, tj.: prawne aspekty działań, pozyskiwanie środków finansowych z zewnątrz, aspekty prawne, księgowe, rozwój organizacji, planowanie strategiczne, tworzenie wniosków projektowych, promocja, współpraca z samorządem i in. Każdorazowo na szkolenie prowadzona jest odrębna rekrutacja.    

Akcje, kampanie i inne działania

Centrum Organizacji Pozarządowych to nie tylko wsparcie lokalowe i merytoryczne, to także szereg uzupełniających się działań promujących, aktywizujących i integrujących zachodniopomorski sektor obywatelski.      

Centrum Organizacji Pozarządowych współfinansowane jest z budżetu Miasta Koszalina oraz ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego