Pracownia Pozarządowa i Miasto Koszalin prowadzą kolejny raz wspólne przedsięwzięcie na rzecz wzmacniania aktywności obywatelskiej mieszkańców i mieszkanek Koszalina.
Tym razem działania są skierowane do młodzieży koszalińskich szkół podstawowych, które edukują i w praktyce pokazują dlaczego warto być aktywnym i zaangażowanym w dobro wspólne.
W projekcie wyłonione zostały 3 szkoły, w których intensywnie pracujemy w roku szkolnym 2021/2022 oraz 2022/2033. Praca w szkołach jest oparta o "szkolny budżet obywatelski". Nie ma on jednak charakteru plebiscytu. Projekty są wypracowywane wspólnie podczas atrakcyjnych warsztatów - omawiane, rozrysowywane, budżetowane. Młodzież omawia wspólnie plusy każdego i znajduje ten najbardziej optymalny. Nie ma wyborów, ani głosowania. Młodzież ma również wpływ na realizację wyłonionych działań.
Do dyspozycji uczniów i uczennic w każdej szkole jest min. 2.500 zł/rok - zaplanowane środki są niewielkie, by były jedynie punktem wyjścia do edukacji i współpracy. Środki te pochodzą z budżetu Miasta Koszalin.
Oprócz prac związanych z budżetem obywatelskim, zaplanowano także liczne zajęcia i warsztaty edukacyjne dotyczące wolontariatu, aktywności, organizacji pozarządowych, samorządu, spotkania z ciekawymi osobami, wydarzenia, akcje.
Przedsięwzięcie ma na celu rozszerzanie podejścia do konsultacji w Mieście. Edukując młodzież chcemy by wyrosła na świadome obywatelsko osoby, które są aktywne nie tylko oddając głos w budżecie obywatelskim, ale też przychodząc na spotkania konsultacyjne, głosując w lokalnych wyborach czy włączając się w pracę na rzecz rówieśników czy lokalnej społeczności.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 

Tytuł projektu:

"Szkolny budżet obywatelski w Koszalinie"

Okres realizacji:

1 listopada 2021 - 31 sierpnia 2023

Realizatorzy:

Pracownia Pozarządowa - Lider Gmina Miasto Koszalin - Partner

Biuro projektu:

Pracownia Pozarządowa
ul. Dworcowa 2
75 - 201 Koszalin
tel: 94 340 35 23
e-mail: biuro@pracowniapozarzadowa.pl

Wartość projektu:

99 880,97 euro

Projekt jest finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny

PLANOWANE DZIAŁANIA I HARMONOGRAM WDRAŻANIA:
  1. Rekrutacja szkół zainteresowanych udziałem w projekcie (listopad - grudzień 2021)
  2. Wypracowanie zasad wdrażania działań w poszczególnych szkołach (grudzień 2021- luty 2022)
  3. Spotkania służące generowaniu pomysłów do szkolnych budżetów obywatelskich (luty - kwiecień 2022)
  4. Wdrażanie wyłonionych pomysłów (kwiecień - czerwiec 2022)
  5. Warsztaty z zakresu wolontariatu i aktywności obywatelskiej (styczeń - czerwiec 2022)
  6. Planowanie i organizacja wydarzeń podsumowujących (maj - czerwiec 2022)
  7. Ewaluacja I edycji działań w szkołach (czerwiec - wrzesień 2022)
  8. Wdrażanie II edycji szkolnego budżetu obywatelskiego, w tych samych 3 szkołach (październik 2022 - czerwiec 2023)
  9. Publikacja zbierająca doświadczenia z realizacji II edycji działań (czerwiec - sierpień 2023)