Za nami niezwykle intensywne warsztatowo dni. W dniach 21-24 maja odbyły się warsztaty dla aż dwóch grup społeczniczek i społeczników! Nadmorskie Warsztaty Pozarządowe nadmorskie są nie tylko z nazwy! W pięknych okolicznościach plaży i w świetnej atmosferze pracowaliśmy nad strategicznym planowaniem rozwoju organizacji, w których na co dzień działają uczestnicy i uczestniczki warsztatów. Na naszych zajęciach nie zabrakło wiedzy merytorycznej, ćwiczeń, dyskusji. Było również miejsce na integrację uczestników, która jest niezwykle ważna w działalności społecznej w organizacjach pozarządowych. Wzajemne czerpanie wiedzy wynikającej z doświadczenia innych jest niezwykle istotne! Liczymy, że nowa wiedza, refleksje i inspiracje przyczynią się do jeszcze prężniejszego rozwoju tych fundacji i stowarzyszeń.

II grupa - weekendowa odbyła swój pierwszy zjazd 21-22 maja

I grupa - tygodniowa odbyła swój drugi zjazd 23-24 maja

    Dofinansowanie projektu "Pozarządowi eksperci ds. stanowienia prawa" (POWR.02.16.00-00-0136/21) z funduszy Unii Europejskiej w kwocie 730,628,59 oraz z budżetu państwa w kwocie 136 277,61zł Celem głównym projektu jest wsparcie udziału  przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych z terenu województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego w procesach stanowienia prawa oraz podniesienia kompetencji eksperckich u uczestników i uczestniczek projektu w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa krajowego. Warsztaty realizowane w ramach prowadzenia Centrum Organizacji Pozarządowych finansowanego ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego oraz Miasta Koszalina