Wraz z Miastem Koszalinem mamy ogromną przyjemność zaprosić koszalińskie organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w corocznym konkursie promującym ich wkład w rozwój naszego pięknego miasta!

KATEGORIE

W Konkursie zostaną przyznane nagrody w trzech kategoriach:
  • Koszaliński Lider NGO 2023 – za najlepszą inicjatywę zrealizowaną przez organizację w minionym roku kalendarzowym (2022 r.)
  • Koszaliński Debiut NGO 2023 – za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w minionym roku kalendarzowym (2022 r.) przez organizację zarejestrowaną w latach 2021–2022
  • Koszaliński Honorowy Lider NGO – za całokształt działalności organizacji zarejestrowanej przed rokiem 1993.


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Rozstrzygnięcia Konkursu dokona powołana Komisja Konkursowa, w której skład wejdą przedstawiciele m.in.: Gminy Miasto Koszalin (maksymalnie 3 osoby), laureatów Konkursu z lat poprzednich (maksymalnie 5 osób) oraz Pracowni Pozarządowej (maksymalnie 2 osoby). Przedstawiciele Komisji podczas obrad będą oceniać zgłoszenia wg kart ocen załączonych do Regulaminu.
Regulamin Konkursu:
  NA WASZE ZGŁOSZENIA CZEKAMY OD 29 SIERPNIA DO 19 WRZEŚNIA

Można je składać:
  • w wersji papierowej (osobiście lub drogą pocztową) w siedzibie Pracowni Pozarządowej (75-201 Koszalin, ul. Dworcowa 2) z dopiskiem na kopercie „KOSZALIŃSKI LIDER NGO”,
  • skanem na adres biuro@pracowniapozarzadowa.pl (w tytule maila „KOSZALIŃSKI LIDER NGO”)
  • lub w wersji online wypełniając formularz online, ew. załączniki należy dostarczyć osobiście lub dosłać na adres e-mail biuro@pracowniapozarzadowa.pl. W tytule maila KOSZALIŃSKI LIDER NGO - ZAŁĄCZNIKI, w treści maila należy podać nazwę organizacji oraz nazwę inicjatywy.

FORMULARZE KONKURSOWE:

KATEGORIE LIDER i DEBIUT NGO:  wersja word;  wersja pdf;  wersja online
KATEGORIA HONOROWY LIDER NGO: wersja word;  wersja pdf;  wersja online  


INFORMACJE I WSPARCIE

Chętnie służymy informacjami i pomocą w wypełnianiu formularzy oraz ich wydrukiem. Kontakt: Pracownia Pozarządowa ul. Dworcowa 2, 75-201 Koszalin tel.: 94 340 35 23 biuro@pracowniapozarzadowa.pl

Wyniki poznamy już 7-go października podczas obchodów Koszalińskiego Dnia Organizacji Pozarządowych!

Przypomnijmy, iż za nami aż siedem edycji konkursu:

2014 roku zwycięską organizacją okazało się Stowarzyszenie SFX, organizator imprezy biegowej Nocna Ściema.
2015 roku statuetka i miano Koszalińskiego Lidera NGO trafiły do Fundacji Zdążyć z Miłością za inicjatywę mieszkania chronionego dla samotnych, bezdomnych matek z małoletnimi dziećmi.
Tytuł Koszalińskiego Lidera NGO 2016 otrzymało Koszalińskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne za Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja.
2017 roku zwyciężyło Stowarzyszenie Mama w Mieście Koszalin z inicjatywą „Wsparcie dla Rodziny”. Przyznano także nagrodę w kategorii Debiut NGO: Stowarzyszenie TRIO BASKET KOSZALIN oraz nagrody w kategorii Honorowy Lider NGO, które otrzymały Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Odział Okręgowy Koszalin oraz Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Koszalinie. Pełne wyniki zeszłorocznej edycji dostępne są tu.
2018 roku tytuł Koszalińskiego Lidera NGO zdobyło Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie za inicjatywę „Samodzielność – moja przyszłość”. Pełne wyniki edycji 2018 dostępne są tutaj.
2019 roku Koszalińskim Liderem NGO zostało Stowarzyszenie Dom Miłosierdzia za inicjatywę „Dom otwarty dzień i noc”. Pełne wyniki edycji 2019 możecie sprawdzić tutaj.
W 2020 roku zwyciężył Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy Koszalin za inicjatywę: „II Zachodniopomorskie Manewry Ratownictwa Koszalin 2019”. Pełne wyniki edycji 2019 możecie sprawdzić tutaj.
W 2021 roku tytuł Koszalińskiego Lidera NGO otrzymało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie za inicjatywę „Utworzenie przedszkola przyjaznego dzieciom”. Pełne wyniki edycji 2020 dostępne są tutaj.
Tytuł Koszalińskiego Lidera NGO 2022 otrzymała Fundacja "Zdążyć z Miłością" za inicjatywę „Utworzenie Centrum Promocji Zatrudnienia W Koszalinie, oraz mieszkań wspomaganych dla samotnych, bezdomnych matek z dziećmi”. Pełne wyniki edycji 2022 dostępne są tutaj.

Konkurs współfinansowany ze środków otrzymanych z budżetu Miasta Koszalina