Trwają konsultacje projektu „Program współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi wyznacza politykę Województwa wobec trzeciego sektora, który traktowany jest jako ważne ogniwo regionalnej wspólnoty samorządowej. Obowiązek uchwalenia rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wynika z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022, poz. 547 z późn.zm.).

Konsultacje będą trwały w okresie od dnia 7 września 2022 roku do dnia 7 października 2022 roku.

Formularz zgłaszania opinii oraz szczegółowe informacje na temat programu znajdują się pod linkami:

Strona Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

Biuletyn Informacji Publicznej Województwa Zachodniopomorskiego