15 czerwca 9 organizacji z Województwa Zachodniopomorskiego otrzymało dofinansowanie od Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację zadania publicznego w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie województwa zachodniopomorskiego, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wsparcie finansowe otrzymały organizacje pozarządowe, które od początku wojny pomagały uchodźcom z Ukrainy. Znaczna część z tych środków przeznaczona zostanie na kontynuowanie pomocy w postaci:
  • opieki dla matki i dziecka,
  • poradnictwa prawnego,
  • poradnictwa psychologicznego,
  • poradnictwa w zakresie radzenia sobie ze stresem i kryzysami.
  • nauki języka polskiego
  • doradztwa zawodowego
  • organizacji spotkań integracyjnych dla uchodźców i lokalnej społeczności.
  • tłumaczy
  • udzielani wsparcia dzieciom ze spectrum autyzmu i ich rodzicom
  • zakwaterowania i wyżywienia
Pozostałe środki stanowią refundację dotychczasowych działań.

Pracownia Pozarządowa jest jedną z organizacji, która na ten cel otrzymała dofinansowanie 315 500,00 zł. Wsparciem obejmiemy punkty prowadzone przez samorząd i organizacje pomagające najbardziej potrzebującym osobom z Ukrainy. Naszą dewizą jest zwielokrotnianie otrzymanych lokalnie środków . Od początku naszych działań na rzecz uchodźców otrzymaliśmy dużo darów, żywności i wsparcia dla prowadzonej przez nas hali. Teraz zdobyliśmy wielokrotność tego na wsparcie innych.

Dziękujemy za zaufanie i dofinansowanie naszych działań Wojewodzie Zachodniopomorskiemu, Zbigniewowi Boguckiemu.

Wartość całego zadania wynosi: 394.250 zł