Ponownie pragniemy zaprosić Was na cykl dwóch dwudniowych warsztatów dostarczających pakiet wiedzy przydatnej do zarządzania organizacją pozarządową.

Zaplanowaliśmy kameralne 10 osobowe grupy, nieformalną atmosferę oraz przestrzeń na poznawanie się i wymianę doświadczeń.

Rozpoczynamy rekrutację do 2 grup:

Grupa tygodniowa: I zjazd 3-4 listopada, II zjazd 21-22 listopada
Grupa weekendowa: I zjazd 15-16 października i 5-6 listopada (sb-nd)

Warsztaty odbędą się w Kołobrzegu w Hotelu New Skanpol, ul. Dworcowa 10.
 

Trenerka: Monika Widocka

 

tworzenie strategii rozwoju organizacji i wytyczanie jej kierunku

strategiczna analiza działań organizacji

zarządzanie zespołem i wdrażanie nowych osób

organizacja pracy organizacji

rola liderki/lidera

tworzenie marki, wizerunek, promocja organizacji

 

Trener Łukasz Cieśliński

 

podstawy prawne przydatne przy prowadzeniu organizacji

współpraca organizacji z samorządem i administracją państwową

skuteczne aplikowanie o dotacje i granty

wpływ naszej organizacji na branżowe przepisy i prawo

konsultacje, BIP, współtworzenie prawa, lobbowanie

gromadzenie, analiza, i wykorzystywanie danych w tematyce działania naszej organizacjiKto może wziąć udział?
osoba formalnie związana z zachodniopomorską organizacja pozarządową posiadająca już doświadczenie aktywności w przestrzeni publicznej
formalnie związana?
członek/członkini zarządu organizacji, członek lub członkini stowarzyszenia, osoba zatrudniona (umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna), wolontariusz lub wolontariuszka
zachodniopomorska?
organizacja posiadająca siedzibę/oddział terenowy na terenie woj. zachodniopomorskiego
 
Zapraszamy szczególnie osoby z młodych organizacji i chcące nabrać wiatru w żagle rozwoju swoich organizacji.

  Udział, zakwaterowanie i wyżywienie będą bezpłatne dzięki pozyskaniu przez nas dotacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

  By aplikować o bezpłatny udział należy spełnić wymagania sponsora - dostarczyć w wersji papierowej lub w formie skanu podpisane:
  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Oświadczenie organizacji 
Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest deklaracja woli uczestnictwa w obu zjazdach.

Terminy przyjmowania zgłoszeń:
  • Grupa tygodniowa: 20 października
  • Grupa weekendowa: 4 października
Liczba miejsc na każdy termin ograniczona - 10. O zakwalifikowaniu się do grupy poinformujemy maksymalnie 2 dni po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.

Regulamin

Projekt jest realizowany przez Pracownię Pozarządową wraz z Partnerami - Regionalnym Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych z Gdańska, Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Pomorską Siecią Centrów Organizacji Pozarządowych.

Zapraszamy!

Dofinansowanie projektu "Pozarządowi eksperci ds. stanowienia prawa" (POWR.02.16.00-00-0136/21) z funduszy Unii Europejskiej w kwocie 730,628,59 oraz z budżetu państwa w kwocie 136 277,61zł

Celem głównym projektu jest wsparcie udziału  przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych z terenu województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego w procesach stanowienia prawa oraz podniesienia kompetencji eksperckich u uczestników i uczestniczek projektu w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa krajowego.

   

Warsztaty realizowane w ramach prowadzenia Centrum Organizacji Pozarządowych finansowanego ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego oraz Miasta Koszalina.