Forum to wyjątkowe wydarzenie o charakterze edukacyjnym i integracyjnym. Jest okazją do zwiększenia wiedzy, poznania innych Rad, nawiązania nowych relacji, wymiany dobrych praktyk i doświadczeń przydatnych w codziennej działalności każdej Rady. Tegoroczne Forum, już po raz szósty daje przestrzeń tym wszystkim, którzy chcą rozwijać swoją Radę, niezależnie od tego czy ma ona za sobą kilka miesięcy aktywności czy kilka lat.

W tym roku zapraszamy wszystkie Rady w dniach 19-20 września w wyjątkowe miejsce! Miejsce, które obok wiedzy merytorycznej i integracji da przestrzeń do relaksu i naładowania baterii  – spotkamy się w Hotelu Młyn nad Starą Regą w Tarnowie k. Łobza.

Prezentacje, warsztaty i zajęcia integracyjne prowadzone będą przez osoby z wieloletnim doświadczeniem w działaniach na rzecz rad seniorów i środowisk senioralnych. W trakcie Forum poruszane będą takie tematy jak:

Możliwości i źródła finansowania lokalnych inicjatyw na rzecz seniorów

Komunikacja i działanie w grupie, czyli zasady efektywnego prowadzenia posiedzeń i działań rad seniorów

Wyzwania i możliwości funkcjonowania zachodniopomorskich rad seniorów

Zasady współpracy samorządu i mieszkańców – prawa mieszkańców, obowiązki samorządu, dobre praktyki w postępowaniu

Rola rady seniorów w budowaniu współpracy władz i mieszkańców; kompetencje i formy działania

Dobre praktyki w funkcjonowaniu rad
 
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 1. Forum adresowane jest wyłącznie do przedstawicielek i przedstawicieli rad seniorów z terenu woj. zachodniopomorskiego,
 2. Każda zgłaszająca się osoba wypełnia krótki formularz dostępny poniżej.
 3. Z danej Rady udział w Forum mają zapewniony maks. 4 osoby (lista podstawowa). W przypadku zgłoszenia z danej Rady kolejnych osób, ich udział będzie możliwy tylko pod warunkiem dostępności miejsc (lista osób oczekujących).
 4. Każda zgłaszająca się osoba wypełnia oddzielnie formularz.
 5. Formularze przyjmowane są do 6 września 2022 r. (wtorek).
 6. Przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Forum.
 7. Osoby zgłaszające się poinformowane zostaną o wynikach rekrutacji telefonicznie/mailowo do dnia 12 września 2022 r.
 8. Udział w Forum jest bezpłatny.
 9. Uczestnikom i uczestniczkom Forum zapewnione będzie zakwaterowanie i wyżywienie.
 10. Forum rozpoczyna się o godz. 12.00 a kończy obiadem ok. godz. 14.30.
 11. Co do zasady koszty dojazdu na Forum pokrywane są przez osoby uczestniczące. Organizator posiada jednak pewną ograniczoną pulę środków na pokrycie kosztów przejazdów dla uczestników i uczestniczek Forum – dotyczy wyłącznie osób, które zgłoszą taką potrzebę w formularzu zgłoszeniowym.
 12. W przypadku takiej potrzeby zapewniony będzie transport na trasie Łobez-Tarnowo (przed rozpoczęciem Forum pierwszego dnia) oraz Tarnowo-Łobez (po zakończeniu Forum drugiego dnia).
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY