Przygotowaliśmy dofinansowanie dla wolontariuszy i wolontariuszek, które pozwoli im jeszcze lepiej pełnić swoją rolę. Mamy dla Was bony edukacyjne, którymi możecie dofinansować szkolenia, kursy i warsztaty podnoszące wiedzę i umiejętności przydatne do prowadzenia działań wolontarystycznych.

Pula do wykorzystania w konkursie to 7.000 zł. Wartość pojedynczego bonu edukacyjnego nie może przekroczyć 1.000 zł.

W konkursie mogą wziąć udział:

- Wolontariusz / wolontariuszka
- Grupa wolontariacka (min. 2 osoby) planująca wspólną realizacje bonu edukacyjnego

Osoby biorące udział w konkursie muszą mieć założone i aktywne konto na portalu Korpus Solidarności (https://sow.korpussolidarnosci.gov.pl/pl/register/volunteer).

Wnioski o przyznanie bonu edukacyjnego można składać poprzez formularz on-line  lub skorzystać z wersji edytowalnej i wypełniony przesłać mailem na adres: biuro@pracowniapozarzadowa.pl lub pocztą na adres: Pracownia Pozarządowa, 75-201 Koszalin, ul. Dworcowa 2.

Nabór w trybie ciągłym do wyczerpania puli. Decyduje data wpływu wniosku.

Zapraszamy do zapoznana się z REGULAMINEM KONKURSU wraz z załącznikami: formularzem wniosku, sprawozdaniem z realizacji bonu edukacyjnego oraz umową o realizację bonu edukacyjnego.

Formularz wniosku:
FORMULARZ ONLINE
FORMULARZ .doc

Umowa o realizację bonu edukacyjnego:
UMOWA PDF

Sprawozdanie z realizacji bonu edukacyjnego:
SPRAWOZDANIE.doc

Zachęcamy do udziału!