Przygotowaliśmy dofinansowanie dla wolontariuszy i wolontariuszek, które pozwoli im jeszcze lepiej pełnić swoją rolę. Mamy dla Was bony edukacyjne, którymi możecie dofinansować szkolenia, kursy i warsztaty podnoszące wiedzę i umiejętności przydatne do prowadzenia działań wolontarystycznych. W szczególności zachęcamy z dofinansowania udziału w profesjonalnym kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy (trwającym 3 zjazdy po 2 dni). Jeśli jesteście zainteresowani tym kursem napiszcie to w formularzu.

Pula do wykorzystania w konkursie to 10.000 zł. Wartość pojedynczego bonu edukacyjnego nie może przekroczyć 1.000 zł.

W konkursie mogą wziąć udział:

? Wolontariusz / wolontariuszka
? Grupa wolontariacka (min. 2 osoby) planująca wspólną realizacje bonu edukacyjnego

Osoby biorące udział w konkursie muszą mieć założone i aktywne konto na portalu Korpus Solidarności (https://www.korpussolidarnosci.gov.pl/uzytkownicy/register.html).

Wnioski o przyznanie bonu edukacyjnego można składać poprzez formularz on-line  lub skorzystać z wersji edytowalnej i wypełniony przesłać mailem na adres: biuro@pracowniapozarzadowa.pl lub pocztą na adres: Pracownia Pozarządowa, 75-201 Koszalin, ul. Dworcowa 2.

Nabór w trybie ciągłym do wyczerpania puli. Decyduje data wpływu wniosku.

Zapraszamy do zapoznana się z REGULAMINEM KONKURSU wraz z załącznikami: formularzem wniosku, sprawozdaniem z realizacji bonu edukacyjnego oraz umową o realizację bonu edukacyjnego.

Formularz wniosku:

FORMULARZ ONLINE

FORMULARZ .doc

FOMULARZ PFD

Umowa o realizację bonu edukacyjnego:

UMOWA PDF

Sprawozdanie z realizacji bonu edukacyjnego:

SPRAWOZDANIE.doc

W sprawie ewentualnych pytań/wątpliwości w sprawie konkursu zapraszamy do kontaktu: Łukasz Cieśliński, tel. 609 144 511, lcieslinski@pracowniapozarzadowa.pl.

Zachęcamy do udziału!
 
  . .