Wolontariat to przede wszystkim ludzie skupieni wokół pięknej idei, dzielenia się tym co najcenniejsze, swoim czasem, energią, dobrymi emocjami. Warto jednak zadbać o pewne ramy, aby te cenne elementy optymalnie wykorzystać. Dlatego zapraszamy na szkolenie!

Termin: 8 listopada (wtorek) godz. 9-15

Miejsce: Pracownia Pozarządowa, ul. Dworcowa 2

Prowadzący: Krzysztof Bryła, Pracownia Pozarządowa – ekspert doświadczony w zarządzaniu małymi i dużymi zespołami zarówno w biznesie, jak i organizacjach pozarządowych, duże doświadczenie w zarządzaniu pracą wolontariuszy podczas wydarzeń, specjalista w tematyce wolontariatu

Uczestnicy: osoby z woj. Zachodniopomorskiego, które koordynują pracę wolontariuszy, przygotowują się do pełnienia tej roli oraz te, które chcą dowiedzieć się więcej. By wziąć udział w szkoleniu konieczne jest posiadanie konta w Korpusie Solidarności.

Tematyka: Szkolenie będzie obejmowało 3 moduły:

FORMALNY

  1. Podstawa prawna, która definiuje działanie wolontariatu
  2. Dokumentacja niezbędna, konieczna, zalecana i opcjonalna
  3. Korpus Solidarności i narzędzie SOW

ZESPOŁOWY

  1. Kim jest wolontariusz, jakie ma oczekiwania, jakie organizacja ma wobec niego wymagania
  2. Rodzaje wolontariatu, związane z tym wyzwania
  3. Zespół wolontariuszy czyli jak zarządzać, rozliczać, motywować osoby świadczące wolontariat 4) Koordynator Wolontariatu - jego rola, kompetencje, wymagania

WYMIANY DOŚWIADCZEŃ

  1. W formacie "Lekkiej Kawy" porozmawiamy o zagadnieniach, z którymi się mierzycie,
  2. Wymienimy się doświadczeniami i pomysłami.

Zapisy: https://forms.gle/swkjo63JPw5Tmcmh8

Przed spotkaniem podziel się z nami swoimi wątpliwościami lub obszarami o których chcesz dowiedzieć się więcej, jest szansa umieścić je w agendzie.

 

Szkolenie organizowane przez Pracownię Pozarządową w ramach prowadzenia Centrum Organizacji Pozarządowych