W dniach 3-4 marca odbyło się posiedzenie Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Podczas posiedzenia Rada dyskutowała nad obecną sytuacją organizacji pozarządowych oraz analizowała najpilniejsze potrzeby w III sektorze. Wzmacnianie relacji i tworzenie sieci ważnych i potrzebnych kontaktów zwiększa szansę na poprawę aktywności stowarzyszeń, fundacji i klubów w naszym regionie.

Spotkanie zaowocowało zatwierdzeniem planu pracy nowej kadencji ZRDPP, co m.in. będzie skutkowało spotkaniami z przedstawicielami organizacji pozarządowych na terenie naszego województwa.

Łukasz Cieśliński będący członkiem ZRDPP poprowadził warsztatową część spotkania dotyczącą kompetencji Rady oraz wewnętrznych zasad jej funkcjonowania.