TWORZYMY MIĘDZYSEKTOROWY ZESPÓŁ W CZAPLINKU

|WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA

Chcielibyśmy po raz kolejny serdecznie zaprosić wszystkich z Państwa do pracy w międzysektorowym zespole roboczym, w ramach którego pracować będziemy nad SYSTEMEM WSPARCIA I WSPÓŁPRACY NIEFINANSOWEJ SAMORZĄDU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH. Biorąc pod uwagę dotychczasową współpracę lokalnych organizacji z samorządem warto poddać analizie, uporządkować i wypracować jasne zasady korzystania z infrastruktury i mienia, zasobów merytorycznych i promocyjnych jakimi dysponują obie strony. Z uwagi na dużą aktywność z naszych innych przedsięwzięciach bardzo liczymy na ponowne zaangażowanie lokalnych organizacji w partycypowaniu w tym, strategicznym z punktu widzenia Państwa dalszej współpracy z samorządem, zespole. Całość tych działań jest przewidziana na najbliższy miesiąc (do około połowy czerwca) i obejmuje jedynie kilka spotkań. Podstawą do jakichkolwiek działań i pracy w zespole jest dobre przygotowanie merytoryczne, dlatego już dziś chcielibyśmy zaprosić Państwa na pierwsze spotkanie, które poświęcimy na przybliżenie Państwu modelowych rozwiązań w zakresie współpracy międzysektorowej i analizę zasobów samorządu, już w najbliższy wtorek 12.05.2015 o godz. 10.00 w sali narad – pokój nr 5 (prosimy o informację o dogodności tej pory, ewentualnie istnieje możliwość organizacji spotkania w godzinach popołudniowych).

Prosimy o informację zwrotną dotyczącą Państwa zgłoszeń do uczestnictwa w niniejszym zespole do Pani Moniki Doroby mailowo na adres: kultura@czaplinek.pl lub telefonicznie pod nr 510 086 870 lub 94 375 47 90.

 

Pozdrawiamy i do zobaczenia!

Pracownia Pozarządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
oraz Urząd Miasta i Gminy w Czaplinku

stopka_pokl_ue_tekst_finansowanie