Pomagamy pomagać

Pracownia Pozarządowa to lider wsparcia organizacji pozarządowych na Pomorzu Zachodnim. Od 2000 r. wspiera lokalne fundacje, stowarzyszenia, wolontariat i demokrację lokalną. Prowadzi działania na terenie całego województwa, ze szczególnym uwzględnieniem Koszalina. Wielokrotnie nagradzana za wkład w rozwój lokalny.

Zobacz jak to robimy

Organizacje pozarządowe mają ogromny wpływ na współczesną rzeczywistość. Kultura, zdrowie, sport, praca, hobby, edukacja, dobroczynność. One budują świat, a my im w tym pomagamy.

Nasza drużyna

Monika Widocka

Prezeska zarządu

Łukasz Cieśliński

Wiceprezes zarządu

Olga Antkowiak

Biuro/grafika

Krzysztof Bryła

Koordynator wolontariatu

Rafał Roganowski

Wolontariusz

Barbara Kurcz

Wolontariuszka

Marzena Tkaczyk

WOLONTARIUSZKA

Patrycja Rasińska

Wolontariuszka

Krzysztof Rasiński

WOLONTARIUSZ

Alicja Rasińska

WOLONTARIUSZKA

Kamil Antkowiak

Wolontariusz

Ryszarda Wawrzyniak

WOLONTARIUSZKA

MARIA ADAMCZYK

WOLONTARIUSZKA

Żaneta Papierska

WOLONTARIUSZKA

Barbara Kanarek

Wolontariuszka

Emilia Czajka

Wolontariuszka

AGATA MIARKA

CZŁONKINI STOWARZYSZENIA

Helena Wróblewska

Przew. komisji rewizyjnej

Jolanta Macierzanka

Wolontariuszka

Michał Bieliński

Wolontariusz