Pomagamy pomagać

Pracownia Pozarządowa to lider wsparcia organizacji pozarządowych na Pomorzu Zachodnim. Od 2000 r. wspiera lokalne fundacje, stowarzyszenia, wolontariat i demokrację lokalną. Prowadzi działania na terenie całego województwa, ze szczególnym uwzględnieniem Koszalina. Wielokrotnie nagradzana za wkład w rozwój lokalny.

Organizacje pozarządowe mają ogromny wpływ na współczesną rzeczywistość. Kultura, zdrowie, sport, praca, hobby, edukacja, dobroczynność. One budują świat, a my im w tym pomagamy.

Nasza drużyna

Monika Widocka

Prezeska zarządu

Łukasz Cieśliński

Wiceprezes zarządu

Olga Antkowiak

Biuro/grafika

Marzena Tkaczyk

KOORDYNATORKA WOLONTARIATU

Helena Wróblewska

Przew. komisji rewizyjnej

Żaneta Papierska

CZŁONKINI

Rafał Roganowski

Wolontariusz

PIOTR WASILEWSKI

CZŁONEK STOWARZYSZENIA

EWA CIEŚLAK

WOLONTARIUSZKA

TOMASZ STĘPNIAK

WOLONTARIUSZ

Barbara Kurcz

Wolontariuszka

MONIKA LIPIEC-KARWOWSKA

WOLONTARIUSZKA

JAKUB KANAREK

WOLONTARIUSZ

Krzysztof Bryła

WOLONTARIUSZ

Karol Rywak

WOLONTARIUSZ

JOLANTA KEMPIŃSKA

WOLONTARIUSZKA

Patrycja Rasińska

Wolontariuszka

Alicja Rasińska

WOLONTARIUSZKA

Kamil Antkowiak

Wolontariusz

ALEKSANDRA MILKA

WOLONTARIUSZKA

PATRYCJA OSTROWSKA

WOLONTARIUSZKA

Ryszarda Wawrzyniak

WOLONTARIUSZKA

Barbara Kanarek

Wolontariuszka

Emilia Czajka

Wolontariuszka

ANNA MARIAŃSKA

WOLONTARIUSZKA

Wiktoria Weresińska

WOLONTARIUSZKA

AGATA MIARKA

CZŁONKINI STOWARZYSZENIA

MARIA ADAMCZYK

WOLONTARIUSZKA

Jolanta Macierzanka

Wolontariuszka

Michał Bieliński

Wolontariusz

Małgorzata Latos

WOLONTARIUSZKA

Katarzyna Formalewicz

WOLONTARIUSZKA

OLHA OSTAPENKO

WOLONTARIUSZKA

Marta Wróblewska

WOLONTARIUSZKA