DZIAŁANIA PRACOWNI POZARZĄDOWEJ

.

CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

FESTIWAL ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

ZACHODNIOPOMORSKA FEDERACJA POZARZĄDOWA

KOSZALIŃSKI DZIEŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

KONKURS KOSZALIŃSKI LIDER NGO

ZACHODNIOPOMORSKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

AKCJA ZOSTAWIAM 1% W KOSZALINIE

MAPA DROGOWA III SEKTORA

standaryzacja działań organizacji pozrzadowych

STANDARYZACJA DZIAŁAŃ

SIEĆ KOMPAS

.

MODELOWA WSPÓŁPRACA

ZACHODNIOPOMORSKIE FORUM PEŁNOMOCNIKÓW DS. NGO

KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI

STANDARYZACJA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

WSPARCIE RAD DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

LOKALNY INDEKS JAKOŚCI WSPÓŁPRACY

.

budżet obywatelski koszalin pracownia pozarzadowa

KONSULTACJE SPOŁECZNE

ROZWIJAMY WOLONTARIAT

PARTYCYPACYJNE TWORZENIE NOWEGO PRAWA

.

PRACOWNIA POZARZĄDOWA W LICZBACH

UCZESTNICY I UCZESTNICZKI DZIAŁAŃ
18317
ORGANIZACJE UCZESTNICZĄCE
5520
GODZINY DORADZTWA
10656
ZORGANIZOWANE WYDARZENIA
931