Model współpracy powstał dzięki zaangażowaniu osób mających doświadczenie w codziennej działalności w sektorze pozarządowym oraz przedstawicielom administracji samorządowej.  Dzięki temu, z sukcesem opracowano zarys postępowania na rzecz jak najlepszej współpracy między organizacjami pozarządowymi, a samorządami.

Opracowano wzór trzech płaszczyzn, szerzej opisanych w publikacji:
  1. współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych przy tworzeniu polityk publicznych
  2. współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych
  3. infrastrukturze współpracy, tworzeniu warunków do społecznej aktywności

Model sprawdza się jako poradnik budowania systemu współpracy opartego na przemyślanym planie, postawionych celach i założeniach przy pomocy odpowiednich narzędzi. System ten powinien być stale monitorowany i sukcesywnie udoskonalany. Jest to długofalowy proces, a jego elementy wdrażane powinny być na podstawie analizy dotyczących lokalnego sektora pozarządowego i przygotowania samorządu, w obrębie którego dane organizacje działają.

Pracownia Pozarządowa działająca jako Centrum Organizacji Pozarządowych zachęca do zapoznania się z poniższymi publikacjami, będącymi niezwykłą pomocą w kształtowaniu efektywnej relacji między dwoma tak różnymi sektorami, mającymi wspólny cel: działalność na rzecz społeczeństwa.

DO POBRANIA:

MODEL WSPÓŁPRACY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

PORADNIK MODELOWEJ WSPÓŁPRACY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH