Lokalny Indeks Jakości Współpracy (LIJW) to narzędzie pozwalające na diagnozę stanu współpracy samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych. Jego głównym celem jest pomoc przedstawicielom organizacji i administracji samorządowej (każdego szczebla) w dokonaniu wspólnej oceny wzajemnych relacji i jakości współpracy oraz sformułowaniu pomysłów, jak te relacje poprawić i spowodować, żeby współpraca przyczyniała się do podniesienia jakości życia mieszkańców wspólnoty samorządowej.

W trakcie procesu diagnostycznego badane są opinie na temat współpracy w danym roku: przedstawicieli organizacji pozarządowych, radnych Rady Miejskiej, prezydentów Miasta, członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz pracowników Referatu Organizacji Pozarządowych Wydziału Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miasta.

Po co to robić? Po to, żeby móc stwierdzić, czy współpracuje się nam lepiej czy gorzej, co powinniśmy poprawić, a w jakim obszarze jest już wystarczająco dobrze. Będąc propozycją stałej formuły oceny, LIJW ma również pomóc w diagnozowaniu słabości relacji samorządu i organizacji pozarządowych oraz formułowaniu propozycji rozwiązań.

Pierwszy raz diagnozę przy pomocy Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy przeprowadziliśmy w 2014 roku. Od tego momentu realizujemy badanie cyklicznie, zachęcając przedstawicieli organizacji pozarządowych i administracji samorządowej do wzięcia udziału poprzez wypełnienie odpowiednich ankiet.

Od ich odpowiedzi zależy to czy uda nam się zdiagnozować potencjał lokalnych organizacji i znaleźć najważniejsze obszary do tworzenia efektywnej współpracy z samorządem.

 

Działanie realizowane w ramach prowadzenia Centrum Organizacji Pozarządowych w Koszalinie zadania współfinansowanego ze środków Miasta Koszalina