Pracownia Pozarzadowa, rady seniorow

III ZACHODNIOPOMORSKIE FORUM RAD SENIORÓW ZA NAMI

|PARTYCYPACJA OBYWATELSKA

III Zachodniopomorskie Forum Rad Seniorów otworzyli: Anna Mieczkowska – Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz Łukasz Cieśliński – prezes Pracowni Pozarządowej. Podczas otwarcia, Anna Mieczkowska podkreśliła jak ważne są działania na rzecz aktywności obywatelskiej osób starszych. W uroczystym rozpoczęciu wziął także udział poseł na Sejm Marek Hok.

Dwudniowe Forum pełne było debat, warsztatów, wykładów, gości specjalnych. Uczestnicy wspólnie rozwijali swoją wiedzę i umiejętności, wzajemnie motywowali się i inspirowali. Ogromnym atutem tego Forum była wizyta Marii Lauryn – charyzmatycznej członkini rady seniorów z Suwałk, która jest skarbnicą wiedzy i doświadczeń oraz Bogdana Nowaka – przedstawiciela najstarszej rady seniorów w Polsce (Poznań). Cenny wkład merytoryczny w debatę o partycypacji seniorów wniosła Pani Mirosława Zielony – dyrektorka koszalińskiego PCPR. Warsztaty praktyczne poprowadzili Monika Widocka (wzbogacająca uczestników w kompetencje dot. budowania relacji rady z otoczeniem) oraz Łukasz Cieśliński, który wspólnie z uczestnikami zdiagnozował bariery aktywności rad seniorów w konsultacjach społecznych i poszukał ich rozwiązań.

Uczestnicy Forum dopisali frekwencją, aktywnością oraz zaangażowaniem. Kolejny raz, usłyszeliśmy jak ważne jest to, co robimy! Dziękujemy! To dla nas zaszczyt.

Zapraszamy do pięknego albumu zdjęć naszego zdolnego wolontariusza Jacka Walo.
.
.
.