ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO – HOTEL

|Bez kategorii

5.10.2017 r. – Rozstrzygnięcie:

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 3/POWER-2.16/PP/2017 z dnia 26.09.2017r. na usługi zapewnienia noclegów i wyżywienia dla uczestników szkoleń wraz z zapewnieniem sal szkoleniowych w ramach projektu „Wzmacnianie potencjału zachodniopomorskich ekspertów ds. stanowienia prawa” (POWR.02.16.00-00-0016/16-01; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).

W odpowiedzi na zapytanie wpłynęły dwie oferty:

  1. Centrum Zdrowia, Urody i Rekreacji Geovita w Dźwirzynie
  2. Zdrojowa Hotels Sp. z o.o.

Oferta Centrum Zdrowia, Urody i Rekreacji Geovita w Dźwirzynie uzyskała w ocenie 90 punktów i została wybrana.

Umowa zostanie podpisana w dniu 10 października 2017r. w Dźwirzynie.