Pracownia Pozarządowa COP, dzień organizacji

DZIEŃ KOBIET – DZIEŃ LIDEREK. ŻYCZENIA I GARŚĆ FAKTÓW

|Bez kategorii
Wszystkim liderkom, działaczkom społecznym oraz kobietom sprawującym władzę samorządową przesyłamy najlepsze życzenia.
 
Zmieniacie świat na lepsze!
 
🔸 Kobiety stanowią ok. 60% wolontariuszy i pracowników organizacji pozarządowych oraz 47% składów zarządów organizacji (jeszcze kilka lat temu kobiety stanowiły jedynie jedną trzecią władz organizacji).
 
🔸 Wyższy niż przeciętnie odsetek zarządów, w których zasiadały wyłącznie kobiety odnotowano w organizacjach o najwyższych przychodach (powyżej 1 mln zł).
 
🔸 Najmniej kobiet jest w zarządach organizacji sportowych (22%).
 
🔸 Kobiety stanowią przeważającą część płatnego personelu organizacji (59%), wśród zatrudnionych na umowę o pracę kobiety stanowią 70%.
 
🔸 Spośród 107 prezydentów polskich miast, tylko dziesięciu jest płci żeńskiej.
 
🔸 Kobiety stanowią ok. 1/4 radnych gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz nieco ponad 35% ogółu sołtysów.
 
🔸 Polki coraz częściej kandydują do samorządu i uzyskują mandaty. W 1998 roku udział kobiet wśród ogółu kandydatów w wyborach samorządowych do organów stanowiących wszystkich szczebli wynosił łącznie 21%, a w 2014 roku – 38%.
 
🔸 Kobiece kandydatury coraz częściej pojawiają się w wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – w 2002 r. udział kobiet wynosił 10,4% ogółu kandydatur a w 2014 – już 16%
 
🔸 W województwie zachodniopomorskim kobiety stanowią 32% radnych oraz 47% sołtysów.
 
💪👩
 
 
Źródła:
(1) „Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015” Stowarzyszenie Klon/Jawor
(2) GUS, „Działalność organizacji non-profit w 2015 r.: zarządzanie i współpraca”.
(3) http://www.portalsamorzadowy.pl
(4) Ilona Matysiak „Kobiety rządzą polską wsią? Władza lokalna i płeć”
(5) A. Niżyńska „Kobiety w wyborach samorządowych w Polsce”