Pracownia Pozarządowa Pomorze Zachodnie NGO

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE ZLECIŁO NAM WAŻNE ZADANIA

|ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Dziś podpisaliśmy umowę z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego na realizację ważnych zadań dotyczących sektora pozarządowego. Oprócz nas umowy podpisały zaprzyjaźnione z nami organizacje Zachodniopomorska Federacja Pozarządowa i Stowarzyszenie POLITES. Urząd Marszałkowski WZP po raz pierwszy zleca organizacjom tego typu działania.
Pracownia Pozarządowa wesprze Województwo w przeprowadzeniu konkursu promującego organizacje oraz w kompleksowym badaniu jakości współpracy Województwa z III sektorem. Federacja wesprze Samorząd w przeprowadzeniu akcji „Zostawiam 1% na Pomorzu Zachodnim”. Polites zrealizuje zadanie na rzecz upowszechniania wolontariatu.

Razem współpracujemy już od lat. Teraz dzięki realizacji uzupełniających się zadań wspólnie przyczynimy się do wzmocnienia zachodniopomorskiego sektora.