Pracownia Pozarządowa, organizacje, pomorze zachodnie

BADAMY WSPÓŁPRACĘ WOJEWÓDZTWA Z ORGANIZACJAMI

|WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA

Jak organizacje pozarządowe oceniają warunki współpracy z Województwem Zachodniopomorskim? Co jest najmocniejszą stroną relacji Urząd Marszałkowski – NGOs? Nad czym jeszcze trzeba pracować?

19 lipca w Szczecinie prowadziliśmy kilkugodzinne spotkanie w ramach badania jakości współpracy między Pomorze Zachodnie a organizacjami pozarządowymi. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu i organizacji pozarządowych. Wspólnie przeanalizowaliśmy wyniki przeprowadzonych przez nas badań ankietowych i statystycznych oraz dokonaliśmy gruntownej analizy wielu aspektów współpracy.

Już niedługo powstanie obszerny raport oraz rekomendacje dotyczące dalszego rozwoju relacji Samorządu Woj. Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi.

Badanie jest współfinansowane ze środków Samorządu Woj. Zachodniopomorskiego. To już 17 badanie metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy, które przeprowadzamy dla samorządów. Pierwsze zaś dla Województwa.
.
Pracownia Pozarzadowa
Pracownia Pozarzadowa
Pracownia Pozarzadowa

Fot. Jacek Walo, Pracownia Pozarządowa

.

Konkurs jest współfinansowany ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego
Udostępnij post na Facebooku: