Szkolenie dla Regionalnych Rad działających przy ROPS w Szczecinie

Już w najbliższy wtorek spotkamy się na warsztatach z członkiniami i członkami dwóch zespołów działających przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Szczecinie – Regionalnej Rady ds. Rodziny i Regionalnej Rady ds. Seniorów.

Podczas 2-diowego spotkania będziemy rozmawiać o podstawach funkcjonowania tego typu zespołów, o ich dotychczasowych działaniach. Uczestnicy szkolenia zapoznają się również z zasadami i technikami prowadzenia konsultacji społecznych oraz budowania zespołu.

Wspólnie ustalimy najważniejsze zadania i cele dla obu zespołów na rozpoczęte w tym roku kadencje. Podczas pracy warsztatowej opierać się będziemy na wypracowanych przez Pracownię Standardach tworzenia i funkcjonowania rad seniorów.

Warto podkreślić że Urząd Marszałkowski zapewnia takie wsparcie dla tych zespołów. Dzięki warsztatom obie Rady będą mogły efektywniej wspierać Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego w prowadzeniu działań na rzecz rodziny i środowisk senioralnych.

Szkolenie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

Udostępnij post na Facebooku:
fb-share-icon