Pracownia Pozarzadowa

18. URODZINY PRACOWNI POZARZĄDOWEJ

|Bez kategorii

18 ciekawostek o nas na nasze 18 urodziny!

 Pracownia Pozarządowa powstała w 2000r. w celu prowadzenia w Koszalinie centrum organizacji pozarządowych.

 Na działania w naszym mieście i województwie pozyskaliśmy blisko 11 mln zł spoza regionu.

 Do 2014 r. nasze stowarzyszenie miało inną nazwę – Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych (KCWIS).

 Środki otrzymane przez 18 lat od Miasta Koszalina na nasze działania stanowią 1,2% naszego budżetu.

 Zorganizowaliśmy ponad 800 wydarzeń.

 W działaniach wzięło udział blisko 17 tysięcy uczestników i uczestniczek.

 Służbowo wizytowaliśmy Norwegię, Portugalię, Stany Zjednoczone oraz Kazachstan.

 Najmłodszy nasz wolontariusz ma 10 lat, a najstarszy 72 lata.

 Wsparliśmy ponad 6 tysięcy organizacji pozarządowych w naszym województwie.

 Nasze stowarzyszenie miało 3 siedziby – koło Baru Kot, w Związkowcu oraz na ul. Dworcowej.

 Udzieliliśmy ponad 10,5 tysiąca godzin doradztwa.

 Obecnie w Pracowni pracują na co dzień 4 osoby: Łukasz, Monika, Hania i Olga.

 Otrzymaliśmy ponad 400 tysięcy zł darowizn.

 Nikt w województwie nie ma więcej książek dotyczących aktywności obywatelskiej od nas.

 Przez cały okres działania mamy tą samą księgową – panią Hanię.

 Z naszej inicjatywy 7 października jest w Koszalinie świętem organizacji pozarządowych

 Pierwsza dotacja na nasze działania pochodziła z Ambasady USA.

 Planujemy działać co najmniej kolejne 18 lat.

 

 

Udostępnij post na Facebooku: