Pracownia Pozarządowa Koszalińskie Orły 2018

PRACOWNIA POZARZĄDOWA LAUREATEM KOSZALIŃSKIEGO ORŁA

|Bez kategorii

W poniedziałek, 7 stycznia o godz. 18 w Filharmonii Koszalińskiej odbyło się tradycyjne Spotkanie Noworoczne Prezydenta Koszalina. Wręczono również Koszalińskie Orły. W radością informujemy, że Pracownia Pozarządowa otrzymała Nagrodę Koszaliński Orzeł w dziedzinie „Odpowiedzialność społeczna” za innowacyjność, entuzjazm oraz skuteczność w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Uzasadnienie:

Pracownia Pozarządowa już od 18 lat wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Koszalinie i w województwie zachodniopomorskim. Jest stowarzyszeniem założonym z chęci wsparcia koszalińskich organizacji pozarządowych, które obecnie realizuje szereg działań na obszarze Koszalina i województwa.

Pracownia Pozarządowa od wielu lat współpracuje również z Miastem Koszalin. W latach 2014-2015 była Liderem projektu „Koszalin Miasto na model”, jednocześnie jest realizatorem zadań publicznych mających na celu działalność wspomagającą i integrującą koszaliński sektor pozarządowy tj. organizacja Festiwalu Organizacji Pozarządowych i Dnia Organizacji Pozarządowych, tygodnia pozarządowego czy prowadzenia Centrum Organizacji Pozarządowych w Koszalinie, a od dwóch lat jest jednostką wspomagającą wprowadzenie Budżetu Obywatelskiego.

Pracownia pozarządowa jednocześnie jest organizacją docenianą w Polsce i w regionie o czym może świadczyć otrzymanie nagrody od Fundacji im. Stefana Batorego w konkursie super samorząd, czy wieloletnia współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego jak również członkostwo w Sieci SPLOT i Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej.

Pracownia pozarządowa prowadzi szereg kampanii społecznych wpływających na aktywizację społeczną organizacji i mieszkańców tj. „Zostaw 1 % w Koszalinie”, cykl działań „TuMiTup. NGO Meetup”, „Miasto na przykład” – cykl filmów, czy prowadzenie „Akademii Liderów NGO”.

Pracownia Pozarządowa jest jednocześnie aktywnym uczestnikiem prowadzonych przez Miasto Koszalin i Województwo Zachodniopomorskie konsultacji, a jej członkowie są reprezentantami Organizacji pozarządowych zarówno w Gminnej Radzie Pożytku Publicznego w Koszalinie jak i Zachodniopomorskiej Radzie Pożytku Publicznego.

Udostępnij post na Facebooku: