WARSZTATY I SPOTKANIE ANIMACYJNE ZA NAMI!

|ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

W poniedziałek 9 marca zorganizowaliśmy spotkanie dla przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu naszego województwa.

Pierwsza część spotkania dotyczyła aktualnych konkursów grantowych dostępnych dla organizacji z naszego regionu – rozmawialiśmy zarówno o środkach z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, o startujących konkursach w ramach tzw. Funduszy Norweskich jak też o mikrodotacjach dostępnych dla całego województwa ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Szczególnym źródłem finansowania działań organizacji jest Koszaliński Budżet Obywatelski, którego zasady przybliżyliśmy. Stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe – wszystkie te podmioty mogą złożyć projekt, zarówno ogólnomiejski jak i osiedlowy, który będzie realizował cele działalności danego podmiotu i jednocześnie służył mieszkańcom naszego miasta lub konkretnego osiedla.

Kolejna część była poświęcona nowemu dużemu projektowi szkoleniowemu – Zachodniopomorskiej Akademii NGO. Pracownia realizuje go wspólnie ze Związkiem Pracodawców Pomorza Zachodniego a dotyczy on podnoszenia kompetencji osób działających w organizacjach pozarządowych. Blisko 2-letnie przedsięwzięcie zaoferuje społecznikom z naszego regionu specjalistyczne szkolenia pomocne w codziennej działalności i rozwoju relacji z otoczeniem organizacji. Przybliżyliśmy założenia Akademii i zachęcaliśmy do inwestowania w rozwój działaczy III sektora.

W ostatniej części spotkania rozmawialiśmy o praktycznych aspektach pisania wniosków aplikacyjnych, m.in. o tym jak czytać wytyczne sponsora, jak przygotować swoją organizację do realizacji nowego projektu, jak zaplanować działania i grupę docelową, jak określić rezultaty. Omawialiśmy błędy, których należy unikać przy opisywaniu swoich pomysłów i wskazywaliśmy na najważniejsze elementy wpływające na ocenę składanych przez organizacje wniosków i ofert.

Ponad 50 osób spędziło intensywne kilka godzin w siedzibie Stowarzyszenia Dom Miłosierdzia. Mamy nadzieję, że przełożą się one na lepsze wyniki w ubieganiu się dotacje i efektywniejsze zarządzanie naszymi stowarzyszeniami i fundacjami.

 

 

 

Działanie realizowane w ramach Centrum Organizacji Pozarządowych współfinansowanego ze środków Miasta Koszalina, budżetu Województwa Zachodniopomorskiego oraz Unii Europejskiej – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Udostępnij post na Facebooku: