Centrum Organizacji Pozarządowych

Pracownia Pozarządowa

Pracownia Pozarządowa oferuje szeroki zakres usług jako Centrum Organizacji Pozarządowych. W ramach Centrum oferujemy wsparcie doradcze, szkoleniowe i informacyjne dla działaczek i działaczy sektora obywatelskiego z terenu całego województwa zachodniopomorskiego.

W siedzibie Pracowni w samym centrum miasta (ul. Dworcowa 2, Koszalin) znajduje się miejsce dla organizacji pozarządowych i aktywnych obywateli.

COP w Pracowni to:

 1. przestrzenie lokalowe dla organizacji
 • duża sala szkoleniowa
 • sala biurowa dla organizacji (z miejscem na spotkania kilkuosobowe)
 • kącik komputerowy z Internetem, drukarką, ksero, innym sprzętem i akcesoriami biurowymi
 • miejsce służące organizacjom i grupom nieformalnym nieposiadającym siedziby – zamykane szafki na klucz na dokumentację, kącik kuchenny, miejsce do spotkań

2. wsparcie informacyjne, doradztwo i szkolenia

3. biblioteka i czytelnia pozarządowa

4. kampanie i akcje na rzecz organizacji pozarządowych i aktywności obywatelskiej.

.
.

Godziny funkcjonowania COP:
.

poniedziałek – piątek w godz. 8.00 do 16.00
(w razie potrzeb możliwe jest umówienie się na inne godziny)
.

W celu rezerwacji wybranej sali lub umówienia się na doradztwo, prosimy o kontakt:
.

Pracownia Pozarządowa
e-mail: biuro@pracowniapozarzadowa.pl
tel.: 094 340 35 23

 

. (Użytkowanie pomieszczeń COP jest możliwe przy zachowaniu aktualnych wytycznych w związku z sytuacją epidemiologiczną).
Doradztwo możliwe jest także w formie zdalnej: lcieslinski@pracowniapozarzadowa.pl.  ZAPRASZAMY!)

***

.
Sala szkoleniowa

Do dyspozycji organizacji i aktywnych obywateli jest dostępna sala szkoleniowa do organizowania m.in.: spotkań, szkoleń, warsztatów rozwijających organizacje, paneli dyskusyjnych, Walnych Zebrań, uroczystości, konferencji prasowych, kawiarenek obywatelskich i in. Sala wyposażona jest w stoły, krzesła, kącik kawowy, projektor, flipchart,  Internet. Sala zapewnia wygodne korzystanie dla 15-30 osób (w zależności od ułożenia mebli).
.

pracownia pozarzadowa COP koszalin

.

Przestrzenie biurowe
.

W ramach COP zapewniamy możliwość korzystania z przestrzeni biurowej:

 • dostęp do sprzętu biurowego i IT dla organizacji do prowadzenia prac administracyjnych związanych z realizacją ich działalności statutowej: komputery, drukarka, kserokopiarka, bindownica, telefon, fax, biurka i krzesła biurowe, meble i akcesoria biurowe, Internet (własny router internetowy dla COP), komputerowa sieć wewnętrzna;
 • miejsce do spotkań organizacji w mniejszym gronie (do 7 osób) – stoły, krzesła, kanapa, kącik kawowy;
 • miejsce dla organizacji nieposiadających siedziby do przechowywania dokumentacji (wysoki poziom bezpieczeństwa: duża dwudrzwiowa szafa z półkami oraz szafki i drzwi zamykane na klucz, domofon, ochrona – pomieszczenia monitorowane, kraty w oknach);
 • kącik doradczy – miejsce do udzielania doradztwa dla organizacji pozarządowych i przyjmowania gości przez organizacje.
  .

pracownia pozarzadowa
..

Wsparcie doradcze

Doradztwo świadczą specjaliści Pracowni Pozarządowej (w tym 2 certyfikowanych doradców Centrum Organizacji Pozarządowych – ogólnopolski certyfikat poświadczający kompetencje). Doradztwo będzie świadczone po zarezerwowaniu terminu przez organizacje podczas stałych dyżurów lub spotkań indywidualnych. Doradztwo świadczone jest z całości tematyki ważnej dla sektora pozarządowego i obywatelskiego, w zależności od potrzeb, w tym: prawne aspekty działania (m.in. tworzenie i likwidowanie organizacji, przepisy formalne), pozyskiwanie środków finansowych z zewnątrz, tworzenie i rozliczanie projektów, fundraising, współpraca z samorządem, aspekty prawne, księgowe, finansowe, doradztwo z zakresu działań promocyjnych, rozwój organizacji, planowanie strategiczne, ewaluacja działań i in.

.

Biblioteka i czytelnia pozarządowa

W siedzibie Pracowni znajduje się największy w województwie zbiór książek i czasopism pozarządowych (stale uaktualniany). Dzięki lokalizacji regałów między dwoma salkami COP organizacje mają niezakłócony dostęp do publikacji i mogą z nich korzystać podczas swojej pracy, szkoleń, doradztwa. Mogą kserować i wypożyczać potrzebne materiały. Biblioteka i Czytelnia prowadzone stale przez cały rok wg regulaminu i kart bibliotecznych.

.pracownia pozarzadowa 3

..

Szkolenia 

W ramach COP przeprowadzane są  spotkania, szkolenia i warsztaty specjalistyczne podnoszących kompetencje i umiejętności przedstawicieli koszalińskiego sektora pozarządowego. Szkolenia odbywają się głównie w sali szkoleniowej COP. Tematyka oparta jest na bazie wyników badań dotyczących potrzeb szkoleniowych koszalińskich organizacji tj.: prawne aspekty działania, pozyskiwanie środków finansowych z zewnątrz, aspekty prawne, księgowe, rozwój organizacji, planowanie strategiczne, tworzenie wniosków projektowych, promocja, współpraca z samorządem i in. Każdorazowo na szkolenie prowadzona jest odrębna rekrutacja.
.
pracownia pozarzadowa 6
.

Akcje, kampanie i inne działania 

COP to nie tylko wsparcie lokalowe i merytoryczne, to także szereg uzupełniających się działań promujących, aktywizujących i integrujących koszaliński sektor obywatelski.
.
pracownia pozarzadowa 5
.

Zapraszamy do współpracy i korzystania z naszej oferty!
Informacje o aktualnych wydarzeniach w ramach COP można znaleźć na stronie głównej Pracowni oraz na naszym profilu FB.

.
***

.

.
.

.

Funkcjonowanie COP  jest współfinansowane ze środków Miasta Koszalin
oraz ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego 

 

Remont i przystosowanie pomieszczeń współfinansowane
ze środków programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG.

.