Lokalny Indeks Jakości Współpracy

Lokalny Indeks Jakości Współpracy (LIJW) to narzędzie pozwalające na diagnozę stanu współpracy samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych. Jego głównym celem jest pomóc przedstawicielom organizacji i administracji samorządowej (każdego szczebla) w dokonaniu wspólnej oceny wzajemnych relacji i jakości współpracy oraz sformułowaniu pomysłów, jak te relacje poprawić i spowodować, żeby współpraca przyczyniała się do podniesienia jakości życia mieszkańców wspólnoty samorządowej.

Po co to robić? Po to, żeby móc stwierdzić, czy współpracuje się nam lepiej czy gorzej, co powinniśmy poprawić, a w jakim obszarze jest już wystarczająco dobrze. Będąc propozycją stałej formuły oceny, LIJW ma również pomóc w diagnozowaniu słabości relacji samorządu i organizacji pozarządowych oraz formułowaniu propozycji rozwiązań.

Jednocześnie z wdrażaniem Modelu współpracy, w Pracowni Pozarządowej rozpoczęliśmy w kilku samorządach naszego województwa badania poziomu współpracy międzysektorowej. W sumie przeprowadziliśmy 15 procesów diagnozy stanu współpracy w następujących samorządach:

  1. Gmina Będzino – ocena przeprowadzona w roku 2014 oraz 2015.
  2. Gmina Biały Bór – ocena przeprowadzona w roku 2014 oraz 2015.
  3. Gmina Cedynia – ocena przeprowadzona w roku 2014 oraz 2015.
  4. Gmina Czaplinek – ocena przeprowadzona w roku 2015.
  5. Gmina Gryfino – ocena przeprowadzona w roku 2014 oraz 2015.
  6. Powiat Gryfiński – ocena przeprowadzona w roku 2014 oraz 2015.
  7. Miasto Koszalin – ocena przeprowadzona w roku 2014 oraz 2015.
  8. Powiat Koszaliński – ocena przeprowadzona w roku 2014 oraz 2015.

Każdy proces oceny to jedno lub dwa spotkania grupy roboczej składającej się z przedstawicieli różnych środowisk (urzędnicy, radni, organizacje pozarządowe), którzy wspólnie, na podstawie wyników uzyskanych w trakcie analizy różnych danych, opisują stan współpracy w poszczególnych obszarach opisanych w Modelu współpracy i decydują o końcowej ocenie jej poziomu.

Mocno liczymy na to, że w kolejnych latach coraz więcej samorządów będzie chciało skorzystać z niezależnego narzędzia oceny stanu relacji pozwalającego zdiagnozować potencjał lokalnych organizacji i znaleźć najważniejsze obszary do tworzenia z nimi efektywnej współpracy.