DSC_4414

Każdego roku w każdym samorządzie powstaje kilkanaście albo kilkadziesiąt dokumentów, programów, które dotyczą wszystkich mieszkańców. Część z nich dotyczy również, w mniejszym lub większym stopniu działalności prowadzonej przez organizacje pozarządowe. Statystycznie patrząc, jako mieszkańcy lub jako organizacje dość rzadko bierzemy udział w procesach konsultowania powstających w naszych miastach gminach dokumentów. Powinniśmy to jednak robić, aby mieć większy wpływ na jakość tych rozwiązań, które przecież w przyszłości będą wpływać na naszą działalność, na nasze życie.

W Pracowni Pozarządowej od lat promujemy i z coraz większą skutecznością wdrażamy postulat partycypacyjnego tworzenia aktów prawa lokalnego. Partycypacyjnego, czyli zapewniającego aktywny udział wszystkim zainteresowanym danym tematem środowiskom, podmiotom, osobom.

Metoda jest stosunkowo prosta, jeśli chodzi o opis, jednak dość trudna jeśli mamy ją zastosować w rzeczywistości. Ale mamy coraz więcej przykładów na jej skuteczność i duże znaczenie w rozwijaniu wzajemnych relacji władz lokalnych z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami.

Cały proces zaczynamy od dobrego zdiagnozowania potrzeb społeczności lokalnych, planów władz lokalnych, potencjału zainteresowanych stron, wcześniejszych doświadczeń we współpracy. Następnie szukamy osób chętnych do działania i w procesie kilkutygodniowych czy nawet kilkumiesięcznych spotkań wypracowujemy konkretne rozwiązania, będące odzwierciedleniem poglądów, oczekiwań i wniosków wszystkich zaangażowanych stron.

W ostatnich 6 latach udało nam się w Pracowni Pozarządowej wykorzystać tę metodę w kilkunastu samorządach naszego województwa. Cały czas ją doskonalimy, cały czas uczymy się od uczestników naszych wspólnych działań czegoś nowego, co pozwala z większą efektywnością realizować kolejne procesy.

Nasze doświadczenia w tym zakresie opisane są w innych zakładkach o naszej działalności (MODELOWA WSPÓŁPRACA, LOKALNY INDEKS JAKOŚCI WSPÓŁPRACY, STANDARDY REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH).

Jesteśmy przekonani, że tak jak we wszystkich innych sferach naszego życia, wspólne dochodzenie do pomysłów i wspólne przekuwanie ich w praktyczne rozwiązania przynosi wielkie korzyści wszystkim stronom uczestniczącym w takich działaniach.

.

Projekt: „Przestrzeń obywatelska – Koszalin Śródmieście”.

.