DOTACJA Z WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

|WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA

Miło nam poinformować, że Pracownia Pozarządowa otrzymała również dotacje w ramach otwartego konkursu ofert z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego! Dotacji udzielono w ramach następujących zadań:

 

 

Akcja Zostawiam 1% na Pomorzu Zachodnim – kwota dotacji: 20.000,00 zł

Kampania zachęcająca mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego do zostawiania 1% podatku dochodowego organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność na terenie naszego województwa.

Zachodniopomorskie Centrum Organizacji Pozarządowych – kwota dotacji: 35.000,00 zł

Jako Centrum prowadzimy doradztwo bezpośrednie oraz mailowe i telefoniczne organizacjom z terenu naszego województwa. Zachęcamy do kontaktu!

Zachodniopomorskie Forum Pełnomocników ds. NGO – kwota dotacji: 25.000,00 zł

Coroczne wydarzenie dedykowane pełnomocnikom sprawującym opiekę nad organizacjami pozarządowymi. Jest to czas zdobywania nowej wiedzy podczas wykładów oraz warsztatów. Jest to również doskonała okazja do wymiany doświadczeń między pełnomocnikami z różnych części naszego województwa!

 

Lokalny Indeks Jakości Współpracy Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi 2020 – kwota dotacji: 15.000,00 zł

LIJW polega na zbadaniu stanu współpracy Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego i organizacji pozarządowych w celu wzmocnienia poziomu i jakości współpracy Samorządu i organizacji poprzez zwiększenie zakresu stosowanych mechanizmów współpracy.

Pismo dot. ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi: LINK

 

 

Udostępnij post na Facebooku: