PODZIĘKOWANIA ZA WSPARCIE MIESZKAŃCÓW

|ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, Wolontariusze

Czas epidemii pokazał siłę dobroczynności i wolontariatu w naszym mieście. Nie tylko ze strony organizacji pozarządowych, ale również grup nieformalnych i pojedynczych osób. Mnóstwo nowych pomysłów, sił i zaangażowania zostało włożonych w bezpośrednią pomoc i wzajemne wsparcie w tym trudnym okresie.

Podczas uroczystej Gali z okazji Koszalińskiego Dnia Organizacji Pozarządowych, obok nagrodzenia najlepszych inicjatyw organizacji realizowanych w roku 2019, uhonorowaliśmy również działania podejmowane na rzecz lokalnej społeczności wiosną tego roku, w najgorętszym czasie epidemii, przez grupy nieformalne, wolontariuszy, stowarzyszenia i fundacje.

 

.Oto grupy i podmioty wyróżnione pamiątkowymi statuetkami „za wsparcie społeczności w okresie epidemii” (kolejność alfabetyczna 🙂 ):

 

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

 

Fundacja „Zdążyć z Miłością”

 

Fundacja Pomocy Dzieciom Magia

 

Fundacja Pracownia Pomysłów

 

Fundacja SMS z Nieba

 

Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych

 

Fundacja Zastopuj

 

Hufiec Ziemi Koszalińskiej Związek Harcerstwa Polskiego

 

Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Era Kobiet”

 

#MyKoszalin

 

Projekt Maseczka

 

Stowarzyszenie Dom Miłosierdzia

 

Stowarzyszenie VivaMy

 

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Koszalinie

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie

 

Zachodniopomorski Oddział Okręgowy PCK Oddział Rejonowy Koszalin

 

Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej Okręg Północno-Zachodni Koszalin

.

Dziękujemy raz jeszcze za Wasze działania i gratulujemy! 🧡

Wolontariusze i wolontariuszki Pomarańczowej Drużyny prowadząc profil na FB „wolontariat i dobroczynność” nie tylko koordynowali część działań wolontarystycznych innych osób i podmiotów, ale również promowali samą ideę wolontariatu, w tym tego długoterminowego.

Promocja wolontariatu miała miejsce także w trakcie samej Gali, na specjalnym stoisku.

 

 Działania współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Miasta Koszalina

Udostępnij post na Facebooku: