LOKALNY INDEKS JAKOŚCI WSPÓŁPRACY – RAPORT

|WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA

Kolejna edycja badania stanu i jakości współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi za nami. Lokalny Indeks Jakości Współpracy ponownie dał nam możliwość przeanalizowania wzajemnych relacji i podsumowania tego co działo się w roku ubiegłym.

Do badania zaprosiliśmy koszalińskie organizacje pozarządowe, pracowników Urzędu Miejskiego, radnych Rady Miejskiej oraz przedstawicieli Władz Miasta.

Zgodnie z Modelem współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych oraz mając na uwadze realny obraz sytuacji uwzględniliśmy 12 obszarów zgrupowanych w ramach trzech ogólnych sfer współpracy.

W myśl zapisów Modelu chodzi o zrównoważone i stałe rozwijanie współpracy poprzez:

  • wspólne tworzenie polityk publicznych,
  • wspólną realizację zadań publicznych,
  • tworzenie odpowiednich warunków (technicznych, formalnych i in.) do społecznej aktywności.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań: RAPORT

 

Działanie realizowane w ramach prowadzenia Centrum Organizacji Pozarządowych
w Koszalinie zadania współfinansowanego ze środków Miasta Koszalina

Udostępnij post na Facebooku: