Wesprzyj Pracownię Pozarządową 1,5% podatku dochodowego!

Nasza misja opiera się na budowaniu dobrego społeczeństwa poprzez wsparcie dla organizacji pozarządowych i aktywnych mieszkańców. Działamy nieustannie, aby tworzyć pozytywne zmiany oraz rozwijać społeczność lokalną.

Oferujemy wsparcie doradcze, edukacyjne i lokalowe, co pozwala fundacjom i stowarzyszeniom skuteczniej realizować ich cele i misje. Zachęcamy aktywnych mieszkańców do udziału w życiu społeczności lokalnej i angażowania się w działania mające na celu poprawę warunków życia wszystkich jej członków.

Przekazując nam 1,5% swojego podatku, macie bezpośredni wpływ na projekty, które przyczyniają się do rozwoju naszego miasta, województwa i ich mieszkańców!

DZIĘKUJEMY!