16.02 podpisaliśmy umowę z Miastem Koszalin na dofinansowanie prowadzonego przez nas Centrum Organizacji Pozarządowych w 2018r. W tym roku Miasto dofinansuje następujące koszty naszego COP: czynsz i opłaty (ok. 262,50zł/miesiąc), wynagrodzenie koordynatorki COP (ok. 398zł netto/miesiąc) oraz koszt prowadzenia 1 szkolenia (ok. 362zł netto/usługa). Pozostałe koszty COP pokrywamy ze środków naszego stowarzyszenia. W ramach naszego wkładu:

 w ramach wolontariatu: świadczymy doradztwo dla organizacji, organizujemy i prowadzimy szkolenia, świadczymy usługi księgowe, organizujemy spotkania dla organizacji, prowadzimy akcje i kampanie (w tym „Zostawiam 1% w Koszalinie”), prowadzimy działania rozwijające współpracę organizacji i samorządu, prowadzimy bibliotekę obywatelską i in.

 ze środków finansowych i wkładu rzeczowego naszego stowarzyszenia: opłacamy czynsz i opłaty za część lokalu przeznaczoną na COP (łącznie ok. 1000zł/m-c, z czego dotacja 262,50zł), użyczamy organizacjom sprzęt, wykonujemy wydruki i kserokopie, wyposażamy COP w materiały biurowe i kącik kawowy, uaktualniamy bibliotekę o nowe pozycje. Środki na ten cel pochodzą z darowizn, 1%, pozyskanych grantów i zasobów rzeczowych Pracowni.

Ten rok w naszym COP będzie wyjątkowy. Mamy niezwykle wiele planów! Bądźcie z nami! 

Na infografice przedstawione są wybrane dane dot. działań naszego COP w minionym roku.