Za nami pracowity weekend!

Kolejne grupy przedstawicielek i przedstawicieli zachodniopomorskich organizacji szkoliły się by móc jeszcze prężniej działać na rzecz społeczności. To dla nas duża radość, że każdego roku zapewniamy Wam dostęp do dziesiątek bezpłatnych szkoleń i warsztatów. Działajcie, a my będziemy Wam w tym pomagać!

Na zakończenie uczestnicy podzielili się tym, że do swoich miejscowości wracają z nową energią, pomysłami, wiedzą i inspiracjami. Trzymamy kciuki za Waszą działalność!


  Dofinansowanie projektu "Pozarządowi eksperci ds. stanowienia prawa" (POWR.02.16.00-00-0136/21) z funduszy Unii Europejskiej w kwocie 730,628,59 oraz z budżetu państwa w kwocie 136 277,61zł Celem głównym projektu jest wsparcie udziału  przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych z terenu województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego w procesach stanowienia prawa oraz podniesienia kompetencji eksperckich u uczestników i uczestniczek projektu w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa krajowego.Warsztaty realizowane w ramach prowadzenia Centrum Organizacji Pozarządowych finansowanego ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego oraz Miasta Koszalina