Ruszamy z kolejną odsłoną naboru na szkolenia, które wszechstronnie rozwiną wiedzę i umiejętności działaczy i działaczek pozarządowych!

W ramach Zachodniopomorskiej Akademii NGO oferujemy bezpłatny udział w 48-godzinnym cyklu edukacyjnym. Do wakacji zajęcia odbywać się będą w formule on-line (3 grupy szkoleniowe), natomiast pod koniec sierpnia planujemy 5-dniowe szkolenie stacjonarne (1 grupa). Wśród zagadnień poruszanych na szkoleniach znajdują się m.in.: budowanie zespołu, pozyskiwanie środków, kształtowanie wizerunku czy prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych.

W Akademii mogą wziąć udział zarówno osoby z wieloletnim doświadczeniem, jak i te rozpoczynające swoją przygodę w stowarzyszeniu lub fundacji. Zapraszamy członków władz organizacji, pracowników i wolontariuszy. .

RAMOWA TEMATYKA SZKOLEŃ:

Temat A: Organizacja Aktywna - tematyka dotycząca relacji finansowych i niefinansowych NGO z samorządem, włączanie się w życie publiczne (m.in. konsultacje społeczne, współdecydowanie o kierunkach rozwoju swojej społeczności), znajomość specyfiki funkcjonowania samorządu i organizacji pozarządowych - ich praw i obowiązków.

Temat B: Organizacja Komunikująca - to całokształt jej relacji wewnętrznych i zewnętrznych, m.in.: budowanie i zarządzanie zespołem, kształtowanie wizerunku i nawiązywanie kontaktów z otoczeniem. Poruszymy również temat kontaktu z potencjalnym sponsorem, z wolontariuszem, z wójtem/burmistrzem.

Temat C: Organizacja Świadoma - omówimy aspekty prawne naszego funkcjonowania. Poruszymy m.in. zagadnienia zmian w statucie, konsultacji nowej uchwały rady gminy, ubezpieczania uczestników wycieczki – w tych wszystkich przypadkach musimy znać właściwe przepisy i odpowiednio zaplanować działania.

.

INFORMACJE PRAKTYCZNE
 1. Zachodniopomorska Akademia NGO kierowana jest do przedstawicieli/ek organizacji pozarządowych z terenu województwa zachodniopomorskiego (mających siedzibę lub oddział na terenie województwa).
 2. Pierwszeństwo w udziale w Akademii mają osoby, które nie uczestniczyły w poprzedniej edycji projektu, który był realizowany przez Pracownię Pozarządową i Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego w latach 2017 – 2019 („Akademia Liderów Partycypacji”, zjazdy odbywały się w Hotelu Radisson Blu w Szczecinie).
 3. Każda z osób zgłaszająca się do udziału w Akademii wybiera jedną z 4 grup (H, I, J lub K), do których trwa obecnie rekrutacja.
 4. Osoby zgłaszające się do Akademii deklarują udział we wszystkich wskazanych przez siebie sesjach online.
 5. Udział w Akademii jest bezpłatny.
 6. Cała akademia podzielona jest na 3 części tematyczne: A – „Organizacja aktywna”, B – „Organizacja komunikująca” oraz C – „Organizacja świadoma”.
 7. W przypadku grup H oraz J każdy z tematów dzieli się na trzy 4-godzinne sesje (łącznie 9 spotkań). W przypadku grupy I jest to sześć 6-godzinnych spotkań (wyłącznie w weekendy). Natomiast grupa K to jeden, 5-dniowy zjazd.
 8. Warunkiem ukończenia Akademii jest uczestniczenie w co najmniej 75% czasu sesji szkoleniowych (np. minimum 7 sesji z 9 w przypadku grup H oraz J).
 9. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość zamiany terminów pojedynczych sesji pomiędzy poszczególnymi grupami szkoleniowymi.
 10. Dla uczestników/uczestniczek szkolenia stacjonarnego (grupa K) zapewniona będzie możliwość opieki nad osobami zależnymi (np. dziecko w wieku do 7 lat) wraz z opiekunem/opiekunką.
 11. W przypadku gdy osoba zgłaszająca się brała udział w Akademii Liderów Partycypacji (organizowanej przez Pracownię Pozarządową i Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego w latach 2017-2019), ma możliwość uczestniczenia w Zachodniopomorskiej Akademii NGO wyłącznie w sytuacji gdy: a) dodatkowo uzasadni potrzebę udziału w formularzu zgłoszeniowym, b) uzasadnienie zostanie zaakceptowane przez Pracownię Pozarządową, oraz c) Pracownia Pozarządowa uzyska zgodę na udział osoby zgłaszającej się od Instytucji Pośredniczącej – Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. . .
REKRUTACJA

PRZEJDŹ DO REGULAMINU 

POBIERZ OŚWIADCZENIE ORGANIZACJI (PDF)

. WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

   FORMULARZ ONLINE         LUB        WERSJA DO WYDRUKU (PDF)

UWAGA! Wypełniony i podpisany formularz w formacie PDF wraz z oświadczeniem organizacji należy przesłać w wersji papierowej na adres: Pracownia Pozarządowa, 75-201 Koszalin, ul. Dworcowa 2, lub w wersji elektronicznej na adres: biuro@pracowniapozarzadowa.pl W przypadku wypełnienia formularza online również należy przesłać na podany adres mailowy oświadczenie organizacji. .

TERMINARZ GRUP SZKOLENIOWYCH:

Grupy szkoleniowe w formule on-line:

Grupa H (zajęcia w godz. 10.00 – 14.00):

Temat A: 28.04, 10.05 i 19.05

Temat B: 6.05, 12.05 i 28.05

Temat C: 29.04, 7.05 i 21.05

.

Grupa I (weekendowa), zajęcia w godz. 9.00 – 15.00:

Temat C: 15-16.5

Temat A: 29-30.05

Temat B: 26-27.06

.

Grupa J (zajęcia w godz. 10.00 – 14.00):

Temat A: 24.05, 31.05 i 24.06

Temat B: 2.06, 15.06 i 22.06

Temat C: 26.05, 9.06 i 16.06

.

Grupa K w formule stacjonarnej* (Szczecin, hotel Radisson Blu):

Tematy A, B i C: 20-24.08

* - w przypadku istniejących ograniczeń epidemiologicznych szkolenie zostanie zorganizowane w innej formule/innym terminie

 
ZAPRASZAMY!

.

.

.

Dofinansowanie projektu „Z korzyścią dla Pomorza Zachodniego – pozarządowi eksperci ds. stanowienia prawa” z funduszy Unii Europejskiej w kwocie  645.697.50 zł

Celem projektu jest zwiększenie możliwości aktywnego i merytorycznego uczestnictwa w procesach stanowienia prawa podmiotom zachodniopomorskiego III sektora.

.