Dziś w naszej siedzibie ruszyła Szkoła Rzecznictwa Sieć SPLOT!

Organizacje z całego woj. zachodniopomorskiego przyjechały do Koszalina by uczyć się jak prowadzić działania rzecznicze.

Rzecznictwo to występowanie w imieniu kogoś lub czegoś. W przypadku organizacji pozarządowych odnosi się do działań podejmowanych przez te organizacje w celu reprezentowania interesów określonych grup społecznych lub promowania zmian społecznych. Jest to ważne narzędzie dla organizacji pozarządowych, które dążą do realizacji swoich misji poprzez oddziaływanie na mocodawców, społeczeństwo i instytucje. Jako organizacje pozarządowe często działamy na rzecz praw naszych odbiorców (np. dzieci, osób z niepełnosprawnością, zwierząt, mniejszości) lub naszej misji (np. przyrody czy edukacji). Na szkoleniu organizacje uczą się jak robić to skuteczniej.

Szkoła organizowana jest przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku.