Inspirujący dzień w Gdańsku za nami!

Poprosiliśmy zaprzyjaźnioną Fundacja RC o zorganizowanie dla nas wizyty studyjnej do Gdańska, podczas której rozwiniemy nasze kompetencje w zakresie wolontariatu.

Do udziału w wizycie zaprosiliśmy także koordynatorów wolontariatu, którzy kształcą się pod naszymi skrzydłami.

Razem odwiedziliśmy Wolontariatgdansk – Europejską Stolicę Wolontariatu 2022. Uczyliśmy się też od Fundacja Pomagamy Nie Ziewamy poznając jej działalność charytatywną.

Wartościowe było też poznanie bliżej działań Fundacji RC, która podobnie jak my wspiera lokalne organizacje.

Dziękujemy za morze inspiracji, będziemy wykorzystywać w Koszalinie!

Działania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny