Z radością i ekscytacją zapraszamy na Zachodniopomorskie Forum NGO! Przygotowaliśmy dla Was ważne i potrzebne tematy oraz zaprosiliśmy cenionych przez nas ekspertów i ekspertki. Udział we wszystkich spotkaniach jest bezpłatny! Na część sesji liczba miejsc jest ograniczona. Zapraszamy!
Harmonogram spotkań w ramach tegorocznego Forum:

8 Grudnia, godz. 19.00 – 20.30

Sesja otwierająca Forum:

?Uroczyste otwarcie Forum i wprowadzenie do poszczególnych sesji ?Współpraca z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego w 2021 roku: formy współpracy, otwarte konkursy (terminy, dostępne środki), Program SpołecznikMagdalena Pieczyńska, Urząd Marszałkowski WZP ?Rozstrzygnięcie Konkursu Zachodniopomorski Lider NGO: Monika Widocka, Magdalena Pieczyńska, Łukasz Cieśliński ?Co słychać u zachodniopomorskich organizacji pozarządowych?  Rozmowy, wymiana doświadczeń, czas na integrację ?Działalność organizacji podczas epidemii - premiera spotu, wymiana doświadczeń
Prowadzący:
.
Magdalena Pieczyńska Ekspertka ds. współpracy z organizacjami, doradczyni w zakresie wdrażania modelowych rozwiązań we współpracy na linii samorząd – organizacje pozarządowe. Od 14 lat pracuje w samorządzie.
Monika Widocka Od kilkunastu lat aktywna działaczka III sektora – doradza, animuje, integruje, szkoli. Specjalistka ds. budowania wizerunku organizacji oraz fundraisingu. Jako socjolog bada i diagnozuje aktywność obywatelską.
Łukasz Cieśliński Ekspert w zakresie współpracy samorządu i organizacji, otwartych konkursów ofert i metodologii tworzenia i rozliczania projektów. Animator partnerstw lokalnych i zespołów roboczych, trener i doradca.
Link do rejestracji (na adres podany w tym formularzu przesłane będzie potwierdzenie udziału w sesji): https://pracowniapozarzadowa.clickmeeting.com/zachodniopomorskie-forum-ngo-sesja-otwierajaca-forum/register . ?

10 grudnia, godz. 19.00 – 20.30

Porozmawiajmy o demokracji: działalność organizacji pozarządowych – co robimy, a co moglibyśmy robić?

Zapraszamy na spotkanie z Szymonem Osowskim, ogólnopolskim specjalistą z zakresu prawa i demokracji wielokrotnie docenianym za swoją działalność. Za swoje osiągnięcia otrzymał od Prezydenta RP złoty Krzyż Zasługi, a od 2012 Dziennik Gazeta Prawna umieszcza jego nazwisko w rankingu najbardziej wpływowych prawników.

Choć Szymon Osowski działa na terenie i na rzecz całego kraju, na co dzień mieszka właśnie w województwie zachodniopomorskim. Wspólnie z naszym gościem zastanowimy się nad rolą organizacji pozarządowych w aspekcie jakości demokracji w naszym województwie i w Polsce, a także nad aktualną sytuacją prawną podczas epidemii.

Na sesję ustalony jest limit miejsc (25) – obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Sesja ma charakter interakcyjny - wymagane są mikrofony i kamerki.

Prowadzący:
.
Szymon Osowski, Sieć Obywatelska Watchdog Polska Prezes Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska. Ogólnopolski ekspert ds. jawności, inicjatywy lokalnej, praw i wolności obywatelskich, funduszy sołeckich, budżetu obywatelskiego, praw i obowiązków samorządów lokalnych.
Link do rejestracji (na adres podany w tym formularzu przesłane będzie potwierdzenie udziału w sesji): https://pracowniapozarzadowa.clickmeeting.com/zachodniopomorskie-forum-ngo-o-demokracji/register . ?

14 grudnia, godz. 19.00 – 20.30

Jak przeprowadzić skuteczną kampanię 1% naszej organizacji w 2021

Zapraszamy na sesję z cenionym ogólnopolskim ekspertem ds. pozyskiwania darowizn i środków z 1%. Michał Rżysko przyczynił się do sukcesu finansowego wielu organizacji. Podczas Forum zdradzi zachodniopomorskim organizacjom jak skutecznie pozyskiwać 1%.

Spotkanie kierujemy głównie do organizacji posiadających status Organizacji Pożytku Publicznego oraz do wszystkich zainteresowanych wdrażaniem kampanii promocyjnych. Podczas sesji odpowiemy na pytania:

?Jaką strategię prowadzenia kampanii wybrać? ?Kiedy rozpocząć działania? ?Ilu potrzebujemy podatników, jak ich znaleźć? ?Czy warto wykorzystać ambasadora marki?
Prowadzący:
.
Michał Rżysko, Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu Trener, ekspert w programach grantowych, fundraiser, prowadzi projekty rozwojowe w Mołdawii i na Ukrainie, współtworzy strategie dla organizacji. Od 2007 r. członek Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu.
Link do rejestracji (na adres podany w tym formularzu przesłane będzie potwierdzenie udziału w sesji): https://pracowniapozarzadowa.clickmeeting.com/zachodniopomorskie-forum-ngo-kampania-1-/register . ?
16 grudnia, godz. 19.00 – 20.30 Tworzenie tożsamości organizacji integrującej jej członków i zjednującej przyjaciół Zapraszam do świata pełnego opowieści, bo przecież organizacje, które tworzymy już samie w sobie są opowieścią. Z tej opowieści o organizacji rodzą się Twoje emocje, to je przekazujesz członkom i członkiniom swojej organizacji, to one przyciągają do was innych działaczy. Wspólnie zanurzmy się w historiach powracając choć na chwilę do korzeni pomagania. Na sesję ustalony jest limit miejsc (25) – obowiązuje kolejność zgłoszeń. Sesja ma charakter interakcyjny - wymagane są mikrofony i kamerki.
Prowadząca:
.
Karolina Flacht, Fundacja Motywacja i Działanie Założycielka i Prezeska Fundacji Motywacja i Działanie. Przez 7 lat koordynowała dwa Lokalne Centra Wolontariatu. Na co dzień psychoterapeutka swojej ulubionej dziedziny, uzależnień. Terapeuta Motywujący Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej. Trenerka umiejętności psychospołecznych.
Link do rejestracji (na adres podany w tym formularzu przesłane będzie potwierdzenie udziału w sesji): https://pracowniapozarzadowa.clickmeeting.com/zachodniopomorskie-forum-ngo-tozsamosc/register . ?
17 grudnia, godz. 19.00 – 20.30 Rozliczenie finansowe roczne i sprawozdawczość finansowa organizacji za rok 2020 Zapraszamy na szkolenie z cenioną zachodniopomorską ekspertką ds. finansowo-księgowej strony działalności organizacji pozarządowych. Spotkanie kierujemy do księgowych i osób zajmujących się rozliczeniami finansowymi w organizacjach. Zagadnienia poruszane na szkoleniu: ?Koszty w układzie kalkulacyjnym i rodzajowym występujące w organizacjach ?Gromadzenie danych na potrzeby rozliczeń ?Najważniejsze obowiązki organizacji w zakresie sprawozdawczości ?Typowe nieprawidłowości w prowadzeniu księgowości
Prowadząca:
.
 Justyna Maćkowiak, Centrum Biznesu sp. z o. o. Od ponad 20 lat zajmuje się rozliczaniem i pozyskiwaniem dotacji. Trener organizacji pozarządowych, m.in. z zakresu księgowości, rozliczeń dotacji, prawa pracy, sprawozdawczości finansowej, Obecnie dyrektor Centrum Biznesu Sp. z o.o.
Link do rejestracji (na adres podany w tym formularzu przesłane będzie potwierdzenie udziału w sesji): https://pracowniapozarzadowa.clickmeeting.com/zachodniopomorskie-forum-ngo-ksiegowosc/register .

Forum realizowane w ramach prowadzenia Centrum Organizacji Pozarządowych współfinansowanego ze środków Miasta Koszalina oraz budżetu Województwa Zachodniopomorskiego