W Koszalinie działa około 300 organizacji pozarządowych, które realizują wiele działań na rzecz naszego miasta i jego mieszkańców. Część z tych organizacji jest uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego. Niestety jak pokazują statystyki, zdecydowana większość mieszkańców nie przekazuje swojego 1% lokalnym fundacjom i stowarzyszeniom. Kwota 1% podatku przekazywanego rocznie przez koszalinian jest wysoka. Zostawmy te pieniądze w naszym mieście! W Koszalinie są godne zaufania organizacje, które działają na rzecz nas samych.

.

BAZA KOSZALIŃSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH UPRAWNIONYCH DO OTRZYMYWANIA 1% PODATKU W 2018 ROKU

Kolejność organizacji wg Wykazu opublikowanego przez Ministerstwo (zgodnie z kolejnością uzyskiwania statusu OPP). 

.

NR KRS                                NAZWA ORGANIZACJI
0000017241                        HOSPICJUM IM.ŚW.MAKSYMILIANA KOLBEGO W KOSZALINIE 0000017282                        KOSZALIŃSKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE 0000018107                        STOWARZYSZENIE WSPIERANIA WALKI Z NOWOTWORAMI "POKONAĆ RAKA" 0000026352                        PRACOWNIA POZARZĄDOWA 0000029381                        POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH. OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI  Dopisek w rubryce „Cel szczegółowy”: KOŁO W KOSZALINIE 0000031525                        STOWARZYSZENIE KARDIOPULS 0000031902                        STOWARZYSZENIE KOSZALIŃSKI KLUB "AMAZONKA" 0000036441                        POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W KOSZALINIE 0000037573                        POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW   Dopisek w rubryce „Cel szczegółowy”: ODDZIAŁ MIEJSKI KOSZALIN  0000043245                        ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH  Dopisek w rubryce „Cel szczegółowy”: KOŁO W KOSZALINIE 0000051371                        STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI I TERAPII "MŁODZI-MŁODYM" 0000057551                        FUNDACJA ESPERSEN POLSKA 0000059463                       STOWARZYSZENIE CHORYCH Z PRZEPUKLINĄ OPONOWO-RDZENIOWĄ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W LUBLINIE ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI W KOSZALINIE 0000063545                        POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W KOSZALINIE 0000102990                        STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ KOSZALINA 0000110117                        STOWARZYSZENIE GMIN I POWIATÓW POMORZA ŚRODKOWEGO 0000111283                        KOSZALIŃSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 0000130031                        KRAJOWY KOMITET WYCHOWANIA RESOCJALIZUJĄCEGO IM. KAZIMIERZA LISIECKIEGO, CZŁONEK MIĘDZYNARODOWEJ FEDERACJI WSPÓLNOT WYCHOWAWCZYCH FICE    Dopisek w rubryce „Cel szczegółowy”: Delegatura w Koszalinie 0000138192                        STOWARZYSZENIE KIWANIS INTERNATIONAL KLUB KOSZALIN 0000141267                        ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO   Dopisek w rubryce „Cel szczegółowy”: Zarząd Rejonowy w Koszalinie 0000146454                        FUNDACJA "NAUKA DLA ŚRODOWISKA" 0000154454                        TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI   Dopisek w rubryce „Cel szczegółowy”: ODDZIAŁ W KOSZALINIE ul. Andersa 24, 75-012 KOSZALIN 0000163869                        STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ 0000164036                        STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "IKAR" 0000181824                        ROTARY CLUB KOSZALIN 0000201405                        POLSKI ZWIĄZEK FILATELISTÓW  Dopisek w rubryce „Cel szczegółowy”: Okręg koszaliński 0000225587                        POLSKI CZERWONY KRZYŻ  Dopisek w rubryce „Cel szczegółowy”: dla OR PCK w Koszalinie    0000235831                        STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "BĄDŹMY RAZEM" 0000241746                        FUNDACJA "POKOLORUJ ŚWIAT" W KOSZALINIE 0000244589                        TOWARZYSTWO KOSZALIŃSKIEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ 0000248689                        STOWARZYSZENIE "VOCATIO DEI" 0000274950                        CARITAS "POMAGAM BLIŹNIEMU" 0000276557                        "FUNDACJA PARAFIALNA" 0000278465                        STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ "BRONKA" 0000278582                        CHORĄGIEW ZACHODNIOPOMORSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO   Dopisek w rubryce „Cel szczegółowy”: 0500 0000278953                       FUNDACJA DWA SERCA 0000290715                        FUNDACJA HEARTS WORLDWIDE 0000298639                        STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ "PRZYSTAŃ" 0000304626                        TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KOSZALINIE 0000367678                        STOWARZYSZENIE DOM MIŁOSIERDZIA 0000401725                        STOWARZYSZENIE SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH START 0000408381                       TOWARZYSTWO POMOCY IM.ŚW.BRATA ALBERTA KOŁO KOSZALIŃSKIE 0000423457                       DOBRE MEDIA NOWEJ EWANGELIZACJI 0000472371                        POLSKIE TOWARZYSTWO STOMIJNE POL-ILKO ODDZIAŁ REGIONALNY W KOSZALINIE 0000475218                        FUNDACJA "SMS Z NIEBA" 0000496082                        FUNDACJA "ZDĄŻYĆ Z  MIŁOŚCIĄ"

0000530362                        FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

0000551380                        STOWARZYSZENIE MAMA W MIEŚCIE KOSZALIN

0000561344                        POLSKA FEDERACJA PODNOSZENIA CIĘŻARÓW MASTERS . . Baza utworzona przez Pracownię Pozarządową na podstawie: "Wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017, sporządzonego zgodnie z art. 27a ust.1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn zm.)".  Z bazy wyszczególniono organizacje z siedzibą w Koszalinie. Bazę poszerzono o koła/oddziały/okręgi otrzymujące 1% za pośrednictwem struktur wojewódzkich lub ogólnopolskich oraz Fundację Hearts WorldWide zarejestrowaną w Sierakowie Sławieńskim, lecz posiadającą siedzibę w Koszalinie i tu prowadzącą działalność.

Wszelkie pytania i sugestie dotyczące bazy i akcji "Zostawiam 1% w Koszalinie" prosimy kierować: Pracownia Pozarządowa, Monika Widocka, mwidocka@pracowniapozarzadowa.pl, tel. 889 079 015.

.

Akcja Zostawiam 1% w Koszalinie