BAZA KOSZALIŃSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH UPRAWNIONYCH DO OTRZYMYWANIA 1,5% PODATKU W 2024 ROKU

(Kolejność organizacji wg posiadanego numeru KRS)

 • 0000017241 HOSPICJUM IM.ŚW.MAKSYMILIANA KOLBEGO W KOSZALINIE
 • 0000017282 KOSZALIŃSKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE
 • 0000018107 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA WALKI Z NOWOTWORAMI "POKONAĆ RAKA"
 • 0000026352 PRACOWNIA POZARZĄDOWA
 • 0000031902 STOWARZYSZENIE KOSZALIŃSKI KLUB "AMAZONKA"
 • 0000036441 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W KOSZALINIE
 • 0000051371 STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI I TERAPII "MŁODZI-MŁODYM"
 • 0000057551 FUNDACJA ESPERSEN POLSKA
 • 0000059463 STOWARZYSZENIE CHORYCH Z PRZEPUKLINĄ OPONOWO-RDZENIOWĄ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W LUBLINIE ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI W KOSZALINIE
 • 0000063545 POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W KOSZALINIE
 • 0000102990 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ KOSZALINA
 • 0000128346 STOWARZYSZENIE TEATR PROPOZYCJI "DIALOG" IM.HENRYKI RODKIEWICZ
 • 0000138192 STOWARZYSZENIE KIWANIS INTERNATIONAL KLUB KOSZALIN
 • 0000145961 KOSZALIŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM
 • 0000146454 FUNDACJA "NAUKA DLA ŚRODOWISKA"
 • 0000160068 KLUB ABSTYNENTA "POMORZE"
 • 0000164036 STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "IKAR"
 • 0000181824 ROTARY CLUB KOSZALIN
 • 0000235831 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "BĄDŹMY RAZEM"
 • 0000241746 FUNDACJA "POKOLORUJ ŚWIAT" W KOSZALINIE
 • 0000244589 TOWARZYSTWO KOSZALIŃSKIEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ
 • 0000248689 STOWARZYSZENIE "VOCATIO DEI"
 • 0000274950 CARITAS "POMAGAM BLIŹNIEMU"
 • 0000276557 "FUNDACJA PARAFIALNA"
 • 0000278465 STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ "BRONKA"
 • 0000278953 FUNDACJA DWA SERCA
 • 0000304626 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KOSZALINIE
 • 0000313437 KOSZALIŃSKI KLUB STRZELECKI "KALIBER"
 • 0000367678 STOWARZYSZENIE DOM MIŁOSIERDZIA
 • 0000401725 STOWARZYSZENIE SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH START
 • 0000408381 TOWARZYSTWO POMOCY IM.ŚW.BRATA ALBERTA KOŁO KOSZALIŃSKIE
 • 0000423457 DOBRE MEDIA NOWEJ EWANGELIZACJI
 • 0000472371 POLSKIE TOWARZYSTWO STOMIJNE POL-ILKO ODDZIAŁ REGIONALNY W KOSZALINIE
 • 0000475218 FUNDACJA "SMS Z NIEBA"
 • 0000496082 FUNDACJA "ZDĄŻYĆ Z  MIŁOŚCIĄ"
 • 0000530362 FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA
 • 0000551380 STOWARZYSZENIE MAMA W MIEŚCIE KOSZALIN
 • 0000595212 FUNDACJA KOCI LAS
 • 0000637249 "100-SIO" FUNDACJA
 • 0000679976 FUNDACJA PRZYMIERZE
 • 0000700893 FUNDACJA "MARZENIA DO SPEŁNIENIA"
 • 0000788034 ATLETYCZNY KLUB SPORTOWY
 
Baza utworzona przez Pracownię Pozarządową na podstawie: „Wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 rok w 2024 roku" zaktualizowanego 05.02.2024 r. Zgodnośc z art. 27a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571).