Jest nam ogromnie miło, że możemy wesprzeć coraz więcej inicjatyw organizowanych przez koszalińską młodzież!

Bezkłótny Projekt to inicjatywa czwórki uczniów z II oraz V LO w Koszalinie realizowana w ramach programu Zwolnieni z Teorii. Projekt ten zakłada edukację dzieci i młodzieży na temat argumentacji oraz zdrowej dyskusji.

Edukacja w zakresie dyskusji i argumentacji odgrywa ważną rolę w rozwijaniu umiejętności krytycznego myślenia i efektywnej komunikacji. Wspierając uczniów w nauce sposobów prezentacji własnych poglądów, argumentacji oraz słuchania i analizowania stanowisk innych, budujemy fundamenty dla otwartego dialogu i rozwiązywania konfliktów.

Poprzez praktyczne ćwiczenia Bezkłótny Projekt rozwija umiejętność formułowania logicznych argumentów, krytycznej oceny informacji oraz empatii. W ten sposób młodzi ludzie kształtują się na aktywnych uczestników społeczeństwa, gotowych do konstruktywnej dyskusji i współpracy. My wspieramy i kibicujemy!
   

Działania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Działanie sfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Koszalina