Pierwszy raz w historii współpracy Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego i organizacji pozarządowych prowadzony jest konkurs na najlepsze inicjatywy realizowane przez organizacje pozarządowe z terenu naszego województwa. W tym roku nagradzane będą przedsięwzięcia realizowane w 2017 r. – mogą to być zarówno inicjatywy całoroczne jak i te podjęte w dowolnym czasie w trakcie minionego roku.   Już w październiku br. poznamy laureatów w trzech kategoriach konkursowych: Pierwszą z nich jest „Zachodniopomorski Lider NGO 2018” – jest to kategoria główna, w której każdy zainteresowany podmiot może zgłosić swoją dowolną inicjatywę realizowaną w roku 2017. Dwie kolejne kategorie mają charakter szczególny – do udziału w nich wymagane jest spełnienie konkretnego kryterium. I tak, w kategorii „Zachodniopomorski Debiut NGO 2018” chcemy docenić i uhonorować inicjatywy zrealizowane w ubiegłym roku przez młode organizacje, które zostały zarejestrowane w roku 2016 lub 2017. Ostatnia kategoria – „Zachodniopomorski Mały Lider NGO 2018” adresowana jest do podmiotów, które swoją siedzibę mają na terenie miejscowości do 10.000 mieszkańców.   Gorąco zachęcamy wszystkie organizacje z terenu naszego województwa do zgłaszania zrealizowanych przez siebie w ubiegłym roku przedsięwzięć, zarówno tych długofalowych jak też jednorazowych akcji. Chcemy nagrodzić i wskazać jako dobrą praktykę najciekawsze z nich, wzmacniając jednocześnie wizerunek całego zachodniopomorskiego III sektora jako realizatora ciekawych i potrzebnych dla mieszkańców województwa działań.   Szczegółowe zasady Konkursu, wraz z formularzem zgłoszeniowym oraz harmonogramem znajdują się w Regulaminie. Wzór formularza zgłoszeniowego do Konkursu w wersji edytowalnej dostępny jest tutaj.   Formularze zgłoszeniowe będą przyjmowane w dniach 7 – 24 września 2018 r. Można je składać w wersji papierowej (osobiście lub drogą pocztową) w siedzibie Pracowni Pozarządowej (75-201 Koszalin, ul. Dworcowa 2) z dopiskiem na kopercie „ZACHODNIOPOMORSKI LIDER NGO 2018” lub w formie elektronicznej (skan wypełnionego zgłoszenia) na adres: biuro@pracowniapozarzadowa.pl (w tytule maila „ZACHODNIOPOMORSKI LIDER NGO 2018”).   Informacji o Konkursie udziela: Łukasz Cieśliński (tel.: 609 144 511, e-mail: lcieslinski@pracowniapozarzadowa.pl).   Konkurs ogłoszony jest przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego a jego realizacją w roku 2018 zajmuje się Pracownia Pozarządowa.