Zachodniopomorskie Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego oraz Pracownia Pozarządowa mają przyjemność zaprosić przedstawicieli zachodniopomorskich rad działalności pożytku publicznego na II Zachodniopomorskie Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego. Wydarzenie to jest kontynuacją spotkań przedstawicieli RDPP z naszego województwa zainicjowanych w 2015r. Głównym celem spotkania jest wymiana doświadczeń pomiędzy zachodniopomorskimi Radami, wspólne podnoszenie kompetencji oraz nawiązanie bliższych relacji między nimi.

Merytoryczna zawartość Forum skupiać się będzie m.in. na:
  • wzmacnianiu kompetencji członków Rad,
  • diagnozie najważniejszych problemów w dotychczasowej działalności RDPP,
  • zapoznawaniu się i wymianie dobrych praktyk z działalności,
  • analizie szans i zagrożeń dla rozwoju tego typu zespołów dialogu obywatelskiego w naszym województwie,
  • budowaniu i wzmacnianiu relacji Rad z najważniejszymi instytucjami/organizacjami/osobami z terenu jej działania.

Zachęcamy by przedstawiciele danej rady dokonali wyboru dwóch swoich reprezentantów wg klucza: jedna osoba ze strony pozarządowej i jedna osoba ze strony samorządowej. Pozwoli to na ujmowanie w dyskusji i wypracowywanych materiałach punktu widzenia obu stron współpracy.

Forum odbędzie się w dniach 10 – 11 marca 2017 r. w hotelu New Skanpol w Kołobrzegu, ul. Dworcowa 10. Początek Forum o godz. 12.00 w piątek, 10 marca; zakończenie przewidywane jest na godz. 15.00 w sobotę.

Uczestnikom zapewniamy bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie podczas Forum oraz materiały. Uczestnicy pokrywają koszty przejazdu na Forum we własnym zakresie.

Prosimy o potwierdzenie udziału w Forum do 2 marca br. telefonicznie pod numerem tel. 94 340 35 23 lub mailowo na adres e-mail: lcieslinski@pracowniapozarzadowa.pl.

Zapraszamy!

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego oraz Pracownia Pozarządowa

Więcej o radach działalności pożytku publicznego oraz naszych działaniach na ich rzecz można przeczytać w zakładce "Działania: Wsparcie RDPP": http://pracowniapozarzadowa.pl/wsparcie-rad-dzialalnosci-pozytku-publicznego/