AKADEMIA

.

.

.Zachodniopomorska Akademia NGO to wyjątkowy cykl szkoleń dla działaczek i działaczy organizacji pozarządowych z Pomorza Zachodniego.

Proponujemy Wam udział w zajęciach prowadzonych przez specjalistów z najważniejszych obszarów funkcjonowania III sektora: zarządzania zespołem, finansowania działań, prawa, relacji z administracją czy promocji.

Akademia to 3 dwudniowe zjazdy, dzięki którym zwiększymy Wasze kompetencje przydatne na co dzień w aktywności pozarządowej i wzmocnimy potencjał Waszych organizacji w 3 aspektach: aktywności, komunikacji oraz świadomości. Na czas aktywnych obostrzeń epidemiologicznych Akademia została zmieniona w formułę online.

.

Ramowa tematyka zjazdów w ramach Akademii:

.

TEMAT A – ORGANIZACJA AKTYWNA

Organizacja „aktywna” to nie tylko codzienne realizowanie celów statutowych. To również wchodzenie w relacje (finansowe i niefinansowe) z administracją, z lokalnym samorządem.

To włączanie się w życie publiczne (np. udział w konsultacjach społecznych), współdecydowanie o kierunkach rozwoju swojej społeczności czy też branży, w której działamy.

To także znajomość specyfiki funkcjonowania samorządu oraz naszych, tj. sektora pozarządowego, praw i obowiązków.

.

.

TEMAT B – ORGANIZACJA KOMUNIKUJĄCA

Organizacja „komunikująca” to całokształt jej relacji wewnętrznych i zewnętrznych, m.in.: budowanie i zarządzanie zespołem, kształtowanie wizerunku i nawiązywanie kontaktów z otoczeniem.

Poszukamy odpowiedzi na pytania w jaki sposób kontaktować się z potencjalnym sponsorem, z wolontariuszem, z wójtem/burmistrzem.

Będziemy ćwiczyć i omawiać konkretne sytuacje, tak aby jak najbardziej wzmocnić zespół i wizerunek naszych organizacji.

.

.

TEMAT C – ORGANIZACJA ŚWIADOMA

Organizacja „świadoma” to przede wszystkim aspekty prawne naszego funkcjonowania.

Zmieniamy nasz statut, konsultujemy nową uchwałę rady gminy, ubezpieczamy uczestników wycieczki – w tych wszystkich przypadkach musimy znać właściwe przepisy i odpowiednio zaplanować działania.

Omówimy też najczęstsze problemy związane z zatrudnianiem, sprzedażą swoich wyrobów, odpowiedzialnością członków zarządu, podatkami… to wszystko w ramach zjazdu nr 3 naszej Akademii.

.

 

NASI TRENERZY
Łukasz Cieśliński:

animator lokalny, trener i doradca z 20-letnim doświadczeniem. Od początku swojej pracy zawodowej związany z Pracownią Pozarządową. Specjalista z zakresu dialogu obywatelskiego, aktywności społecznej, funkcjonowania III sektora i narzędzi współpracy administracji z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi. Współautor projektów nakierowanych na budowanie aktywności społecznej, członek zespołów dialogu obywatelskiego, animator partnerstw lokalnych.

Anna Kornacka:

przedsiębiorczyni, trenerka umiejętności miękkich, działaczka społeczna. Od 2000 roku prowadzi i rozwija własną firmę szkoleniową, inspiruje, doradza, wspiera w rozwoju zarówno przedstawicieli biznesu jak i administracji. Aktywnie działa w ramach licznych organizacji pozarządowych. To prezeska zarządu Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego oraz wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Wykładowczyni akademicka (m.in. na studiach MBA) i autorka wielu publikacji na temat komunikacji oraz szeroko pojętej władzy. Wybrana Polką Roku 2008 w plebiscycie „Gazety Wyborczej” (dodatek „Wysokie Obcasy”).

Piotr Sobeyko-Bejnarowicz:

doradca podatkowy od 2004 r., prawnik. Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego. Autor i współautor publikacji z zakresu prawa podatkowego i dewizowego. Posiada bogate doświadczenie w pracy w administracji rządowej i samorządowej. Doradza podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą i organizacjom pozarządowym. Prelegent z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego.

INFORMACJE PRAKTYCZNE
 1. Zachodniopomorska Akademia NGO kierowana jest do przedstawicieli/ek organizacji pozarządowych z terenu województwa zachodniopomorskiego (mających siedzibę lub oddział na terenie województwa).
 2. Pierwszeństwo w udziale w Akademii mają osoby, które nie uczestniczyły w poprzedniej edycji projektu, który był realizowany przez Pracownię Pozarządową i Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego w latach 2017 – 2019 („Akademia Liderów Partycypacji”, zjazdy odbywały się w Hotelu Radisson Blu w Szczecinie).
 3. Osoby zgłaszające się do Akademii deklarują udział we wszystkich wskazanych przez siebie sesjach online.
 4. Udział w Akademii jest bezpłatny.
 5. Cała akademia podzielona jest na 3 części tematyczne:
  A – „Organizacja aktywna”
  B – „Organizacja komunikująca”
  C – „Organizacja świadoma”- Każdy z tematów dzieli się na trzy 4-godzinne sesje.
  – Każda z sesji, dla ułatwienia wyboru, jest dostępna w trzech różnych terminach.
  – Udział w Akademii jest również możliwy w opcji „weekendowej”, która składa się z sześciu 6-godzinnych sesji, które nie mają alternatywnych terminów.
  – Każda z osób zgłaszająca się do udziału w Akademii wybiera albo 9 sesji (wskazując tylko jeden termin z trzech podanych dla każdej sesji), albo opcję „weekendową”, która będzie prowadzona wg podanych poniżej terminów.
 6. Warunkiem ukończenia Akademii jest uczestniczenie w minimalnie 75% sesji szkoleniowych (minimum 7 sesji w przypadku opcji Poniedziałek – Piątek).
 7. W przypadku gdy osoba zgłaszająca się brała udział w Akademii Liderów Partycypacji (organizowanej przez Pracownię Pozarządową i Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego w latach 2017-2019), ma możliwość uczestniczenia w Zachodniopomorskiej Akademii NGO wyłącznie w sytuacji gdy a) dodatkowo uzasadni potrzebę udziału w formularzu zgłoszeniowym b) uzasadnienie zostanie zaakceptowane przez Pracownię Pozarządową oraz c) Pracownia Pozarządowa uzyska zgodę na udział osoby zgłaszającej się od Instytucji Pośredniczącej – Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

REKRUTACJA

.

W Akademii mogą wziąć udział działaczki i działacze organizacji pozarządowych z Pomorza Zachodniego
(osoby z zarządu, pracownicy, członkowie oraz wolontariusze).
Co do zasady udział w Akademii nie jest możliwy w przypadku gdy osoba zgłaszająca się brała już udział w Akademii Liderów Partycypacji, organizowanej przez Pracownię Pozarządową i Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego w latach 2017-2019 (pkt. 7 informacji praktycznych).

 

Przystąpienie do Zachodniopomorskiej Akademii NGO jest niezwykle proste! Należy zapoznać się z regulaminem rekrutacji oraz wybrać jedną z dwóch opcji rejestracji: poprzez edytowalny formularz zgłoszeniowy lub poprzez formularz online.

.

.

.

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ZACHODNIOPOMORSKIEJ AKADEMII LIDERÓW NGO

PRZEJDŹ DO REGULAMINU 

.

 DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE (WERSJA DO POBRANIA)

POBIERZ OŚWIADCZENIE ORGANIZACJI

WERSJA DO WYDRUKU (PDF)

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

WERSJA DO WYDRUKU (PDF)

WERSJA DO EDYCJI (.DOC)
prosimy o odręczny podpis na dokumentach

.

Wypełniony i podpisany formularz wraz z oświadczeniem organizacji należy przesłać w wersji papierowej na adres: Pracownia Pozarządowa, 75-201 Koszalin, ul. Dworcowa 2, lub w wersji elektronicznej na adres: biuro@pracowniapozarzadowa.pl

.

LUB

.

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE (WERSJA ONLINE)

PRZEJDŹ DO FORMULARZA

POBIERZ OŚWIADCZENIE ORGANIZACJI

WERSJA DO WYDRUKU (PDF)

.

UWAGA! Oprócz wypełnienia formularza online znajdującego się pod powyższym linkiem należy pobrać oświadczenie organizacji, następnie przesłać w wersji papierowej na adres: Pracownia Pozarządowa, 75-201 Koszalin, ul. Dworcowa 2, lub w wersji elektronicznej na: biuro@pracowniapozarzadowa.pl

 

 

TRWA REKRUTACJA NA MIESIĄCE MARZEC – KWIECIEŃ

Dostępne terminy szkoleń:

O NAS

Pracownia Pozarządowa jest liderem w działaniach na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Pomorzu Zachodnim. Stowarzyszenie wsparło ponad 5,5 tysiąc organizacji pozarządowych, zrealizowało setki projektów na rzecz partycypacji obywatelskiej,  w których wzięło udział ponad 18 tysięcy odbiorców.

 

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego reprezentuje zachodniopomorskich przedsiębiorców.  W swoich szeregach skupia blisko 134 pracodawców zatrudniających ponad 5500 pracowników. Posiada kadrę najwyższej jakości trenerów i praktyków biznesu.

.

Dofinansowanie projektu „Z korzyścią dla Pomorza Zachodniego – pozarządowi eksperci ds. stanowienia prawa” z funduszy Unii Europejskiej w kwocie  645.697.50 zł
Celem projektu jest zwiększenie możliwości aktywnego i merytorycznego uczestnictwa w procesach stanowienia prawa podmiotom zachodniopomorskiego III sektora poprzez wsparcie udziału 216 przedstawicieli/przedstawicielek zachodniopomorskich organizacji pozarządowych w procesach stanowienia prawa oraz podniesienie kompetencji eksperckich w 173 uczestników/uczestniczek projektu w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa krajowego