Pracownia Pozarządowa w latach 2022-2024 wdraża nową strategię rozwoju. Dążymy do zapewnienia zachodniopomorskim, w tym koszalińskim, organizacjom pozarządowym oraz aktywnym mieszkańcom i mieszkankom wystarczającego i stabilnego wsparcia merytorycznego i infrastrukturalnego. Budujemy wspólną tożsamość lokalnego III sektora. Promujemy znaczenie i osiągnięcia organizacji.

 

Działania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

 

PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT GRANTU

Okres realizacji:

1 września 2022 – 30 kwietnia 2024

Wartość grantu:

100 000 euro

Strona Programu

Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

 

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH GRANTU: 

Relacja z Gali z Okazji Koszalińskiego Dnia Organizacji Pozarządowych 2022

Konkurs Zachodniopomorski Lider NGO 2022

Warsztaty dla Organizacji Pozarządowych w Kołobrzegu 

Wizyta Studyjna w Gdańsku 

Zaproszenie na Zachodniopomorskie Forum Organizacji Pozarządowych 2022

Zostaw 1,5% dla Pracowni Pozarządowej

Warsztaty dla Kobiet Liderek

Festiwal Organizacji Pozarządowych 2023

 

CELE OKREŚLONE W STRATEGII:

1. Wzrost efektywności realizacji misji wspierania lokalnego sektora obywatelskiego
a. Zwiększenie przestrzeni lokalowej na prowadzenie działań misyjnych, w tym na wsparcie organizacji, przez otwarcie nowej siedziby – Domu Aktywnych
b. Rozwój jakości działań i wydarzeń poprzez

2. Wzmocnienie marki Pracowni Pozarządowej
a. Wśród mieszkańców/darczyńców
b. Wśród grupy docelowej
c. Wśród innych COP w województwie i Polsce

3. Wzrost udziału pozagrantowych środków finansowych w strukturze budżetu Pracowni Pozarządowej
a. Pozyskanie darczyńców
b. Wzrost środków z 1%
c. Zwiększenie współpracy ze sponsorami

4. Wzmocnienie zespołu Pracowni i efektywności jego pracy
a. Wdrożenie narzędzi systematyzujących pracę
b. Rozwój Pomarańczowej Drużyny