TERMINY KONKURSÓW DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

|ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Przełom roku to czas, kiedy pojawia się najwięcej konkursów kierowanych do organizacji pozarządowych. Specjalnie dla Was skontaktowaliśmy się z organizatorami podstawowych konkursów i spytaliśmy o ich terminy. 

Pamiętajcie, że służymy Wam wsparciem doradczym i informacyjnym przy tworzeniu wniosków. Lista najbliższych dyżurów doradczych znajduje się: tu, zapisy na najbliższe szkolenie z nowych wzorów: tu, a pełna lista szkoleń: tu.

Konkursy, w których możecie wziąć udział w najbliższych dniach, tygodniach i miesiącach to:

.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (Priorytety 2, 3 i 4)

FIO to duży i znany ogólnopolski konkurs dla organizacji obejmujący szeroką tematykę. Jest to ważne źródło finansowania dla wielu organizacji. Tworzenie i rozliczenie wniosku jest stosunkowo proste. Trudniej jest otrzymać dofinansowanie, gdyż konkurencja jest spora.
Konkurs został ogłoszony wczoraj (18 listopada). Tematyka wniosków może obejmować m.in.: aktywizację społeczności lokalnych, integrację społeczną, wolontariat, sport, mniejszości narodowe, działania na rzecz osób starszych, osób niepełnosprawnych. Nabór wniosków trwa do 23 grudnia. Dotacje od 20.000 do 120.000 zł; nie jest wymagany wkład własny. Informacje: niw.gov.pl/nasze-programy/fio-2/fio-2020.

 

.

Program na rzecz Aktywności Obywatelskiej Osób Starszych (ASOS)

ASOS, podobnie jak FIO, jest to znany ogólnopolski konkurs dotacyjny. W odróżnieniu od FIO każdy projekt w tym konkursie musi być kierowany do seniorów. Rozpoczęcie konkursu na początku stycznia 2020. Obszary tematyczne wniosków to m.in.: edukacja osób starszych, integracja wewnątrz- i międzypokoleniowa, aktywny udział seniorów w życiu społecznym i publicznym, usługi społeczne dla osób starszych. Szczegóły dot. możliwych wielkości dotacji czy wkładu własnego znane będą po ogłoszeniu konkursu. Informacje: http://senior.gov.pl/program_asos.

 

.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

ROPS ogłasza konkursy wojewódzkie dotyczące kwestii społecznych. Prognozowany termin ogłoszenia konkursów to luty 2020. Tematyka obejmować będzie m.in.: wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, osób starszych, działalność na rzecz rodziny. Informacje: bip.rbip.wzp.pl w zakładce „dotacje”.

 

 

 


Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego

WWS ogłasza konkursy dla zachodniopomorskich organizacji z tematyki takiej jak: wsparcie i promocja wolontariatu, przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy w rodzinie, wsparcie mniejszości narodowych, wkłady własne (uzupełnienie dotacji uzyskanych z innych źródeł). Pierwszych konkursów można się spodziewać jeszcze w tym roku, większość będzie ogłaszana w I kwartale 2020.  Informacje: bip.rbip.wzp.pl w zakładce „dotacje”.

 

 

.

Miasto Koszalin

Konkursy dla organizacji działających na rzecz Koszalina ogłoszone będą w pierwszej połowie grudnia (nie wcześniej niż 2.12) . Obejmować będą większość branż,  m.in.: kultura, edukacja, pomoc społeczna, ochrona zdrowia, kultura fizyczna. Na wszystkie konkursy dla stowarzyszeń i fundacji zaplanowanych jest co najmniej 7 mln zł. Informacje: bip.koszalin.pl, zakładka „otwarte konkursy ofert”.

 

 

 

.

Program Społecznik

Społecznik to stosunkowo małe granty, które stosunkowo łatwo pozyskać. Najbliższy nabór ruszy 1 kwietnia 2020, zarówno w ramach mikrodotacji (do 4.000 zł) jak i regionalnych inicjatyw obywatelskich (do 10.000 zł). Tematyka konkursowa jest obejmuje wszystkie sfery zadań publicznych opisanych w ustawie o pożytku publicznym (pomoc społeczna, rozwój lokalny, edukacja, kultura fizyczna, kultura i in.). Wnioski przyjmuje Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego. Informacje: http://karrsa.eu/program-spolecznik.

 

 

 

Mikrodotacje

Podobnie jak Społecznik, Mikrodotacje to niewielkie granty dobre dla młodych i niedużych organizacji. Operatorem konkursu w naszym województwie będzie Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego. Prognozowany termin ogłoszenia konkursu to I kwartał 2020. Tematyka konkursowa jest bardzo szeroka i obejmuje w zasadzie wszystkie sfery zadań publicznych opisanych w ustawie o pożytku publicznym (pomoc społeczna, rozwój lokalny, edukacja, kultura fizyczna, kultura i in.). Informacje: mikrodotacje-mil.karrsa.pl.

 

.

Zachęcamy do planowania swoich działań, startowania w konkursach i w razie potrzeby korzystania z naszego wsparcia! Szczegóły pojawiających się konkursów można śledzić samodzielnie na profilu „Konkursy dla NGO” (https://www.facebook.com/konkursyNGO/), na stronie www.ngo.pl oraz na stronach grantodawców.

 

 

 

 

 

Współfinansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Województwa Zachodniopomorskiego.
Realizowane w ramach prowadzenia Centrum Organizacji Pozarządowych w Koszalinie
zadania współfinansowanego ze środków Miasta Koszalina
Udostępnij post na Facebooku: